Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä

Hanketiedot

Hankenumero
116165

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kirsi Jussila
kirsi.jussila@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2016 - 28.2.2019

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2016
116 000 euroa

Kokonaiskustannukset
200 425 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2019

Tiivistelmä

Kylmässä hengityksensuojainten toimivuus muuttuu. Kylmä saattaa aiheuttaa hengityksensuojaimen kovettumista ja siten tiiviysongelmia maskin reunoilla. Lisäksi hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy sekä hengityksensuojaimen että suodattimen sisään. Erityisesti puhallinsuojaimien käyttö aiheuttaa kasvojen jäähtymistä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuinka kasvojen kylmänsuojaus vaikuttaa hengityksensuojauksen suojaustehokkuuteen. Myös tutkimukseen pohjautuva tieto suodattimilla varustettujen hengityksensuojainten toimivuudesta ja käytettävyydestä kylmässä on puutteellista. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kylmän työympäristön vaikutukset erityyppisten hiukkassuodattimilla varustettujen hengityksensuojainten käyttöön, niiden toimivuuteen ja suojaustehoon. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia estää kasvojen jäähtymistä käytettäessä puhallinsuojainta kylmässä. Hengityksensuojainten käytön ongelmat ja kehitystarpeet selvitetään sekä kirjallisuusselvityksen että käyttäjäryhmän edustajien haastattelujen avulla. Hallituissa laboratorio-oloissa määritetään hiukkassuodattimien tiiviyttä, käyttömukavuutta ja ihmisen lämpövasteita kasvoilla eri ympäristön lämpötiloissa (+20, -10 ja -20 °C). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa suositukset ja ohjearvot hengityksensuojainten käyttöön kylmissä työympäristöissä. Tulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen (15.6.2018) toimialoilla, joissa on välttämätöntä käyttää hengityksensuojausta kylmissä oloissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Jussila