Hengityssuojaimen toiminnan reaaliaikainen monitorointi

Hanketiedot

Hankenumero
118163

Hakija
Maija Leppänen

Toteuttaja
Maija Leppänen

Lisätietoja
Maija Leppänen
maija.leppanen@uef.fi

Toteutusaika
2.7.2018 - 8.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 178 euroa

Tulokset valmistuneet
8.10.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on osallistua IOHA2018-konferenssiin, esitellä siellä post doc-tutkimustani (TSR:n hanke 116450) kansainväliselle yleisölle ja kuulla uusimpia tutkimustuloksia työhygienian alalta. IOHA2018-konferenssi on International Occupational Hygiene Association:n (IOHA:n) järjestämä kansainvälinen työhygienian konferenssi, joka järjestetään nyt 11. kerran Washington DC:ssa. Konferenssin teemana on “Bringing Better Health to Workers Worldwide.” Minulla on konferenssissa suullinen esitys: Real-Time Monitoring of Respirator Performance. Ennen hengityssuojaimen käyttöä sen sopivuus ja tiiveys käyttäjälleen voidaan varmistaa, mutta edullista ja helppokäyttöistä keinoa suojaimen käytönaikaiseen tiiveyden seurantaan ei ole ollut. Nyt on kehitetty sensoritekniikkaa hyödyntävä monitori, joka havaitessaan hiukkasia hengityksensuojaimen sisällä voi varoittaa työntekijää mahdollisesta vuodosta. Esittelemässäni tutkimuksessa arvioitiin tämän monitorin toimintaa mannekiinipäiden ja palomiesten avulla. Hankkeen tulokset valmistuvat lokakuussa 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Leppänen

Tiedote

Hengityssuojainten tiiviyttä varmentamassa

8.10.2018

Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Maija Leppänen osallistui työhygienian suurimpaan konferenssiin 24.–26. syyskuuta 2018 Washington DC:ssa, Yhdysvalloissa. Hän piti tässä IOHA2018-konferenssissa kaksi esitystä. Molemmat pohjaavat Leppäsen tutkimuksiin, joita hän teki Työsuojelurahaston post doc -stipendillä Yhdysvalloissa (TSR 116450). Konferenssimatkaa varten Työsuojelurahasto oli myöntänyt Leppäselle matkastipendin.

Leppänen kertoi konferenssissa uudesta hengityksensuojaimen tiiviyden ajantasaiseen monitorointiin kehitetystä ReSIM-laitteesta.

Monitorointilaitetta testattiin tiivistämällä mannekiinipäähän hengityksensuojain. Toisessa testauksessa palomiehet käyttivät ReSIM-monitorilla varustettuja hengityksensuojaimia palotyötä jäljittelevissä tehtävissä. Molemmissa testauksissa hengityksensuojaimeen aiheutettiin kontrolloituja vuotoja.

Testauksen perusteella ReSIM havaitsi lähes 84 prosenttia vuodoista ja aiheutti vain harvoin vääriä hälytyksiä. Kun laitteen prototyyppiä jatkokehitetään, sitä voi soveltaa myös muille aloille.

Toisessa esityksessä Leppänen käsitteli uutta hengityksensuojainten tiiviystestaukseen kehitettyä mittalaitetta, joka hyödyntää optista hiukkaslaskentaa.

Uutta mittalaitetta testattiin neljällä erityyppisellä hengityksensuojaimella. Tällöin optisen hiukkaslaskurin havaittiin soveltuvan hengityksensuojainten tiiveystestaukseen yhtä hyvin kuin vertailussa käytetty PortaCount-laite, vaikka laitteilla on erilaiset toimintaperusteet.

Uusi optinen hiukkaslaskuri voikin Leppäsen mukaan olla hengityksensuojainten määrällisen tiiveystestauksen vaihtoehto.

Toimittaja
Hannu Kaskinen