Henkilöstö strategisena resurssina – Uudistun, innostun, onnistun! (Kunta-HEJO yhteishankkeet 115352 ja 115367)

Hanketiedot

Hankenumero
115352

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jari Hakanen
jari.hakanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2015
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
273 879 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2019

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen toteuttama Henkilöstö strategisena resurssina – Uudistun, innostun, onnistun! -tutkimus on osa Suomen Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on tuottaa laaja-alaisesti tutkimustietoa kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksista. Tutkimus on osa hankekokonaisuutta, joka toteutetaan yhdessä Vaasan yliopiston (VY, Onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella (KUNTA-HEJO) -osahanke) kanssa.

Uudistun, innostun, onnistun! – (Onnistun!) osahankkeen tavoitteena on selvittää erilaisten työn voimavarojen, kuten henkilöstökäytäntöjen ja palvelevan johtamisen, yhteyttä työntekijöiden joustavaan suoriutumiseen muutoksissa, proaktiiviseen toimintaan (työssä tuunaamiseen) sekä työn tavoitteissa onnistumiseen positiivisen työpsykologian viitekehyksessä. Joustavaa suoriutumiskykyä ja työn tuunaamista tarkastellaan keskeisinä tekijöinä kuntien kestävän uusiutumisen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn imun toteutumisessa muuttuvissa organisaatioissa. Hankkeessa toteuttava kysely kohdistetaan 40 kunnan koko henkilöstölle ja seuranta toteutetaan vuotta myöhemmin.

Uudistun, innostun, onnistun!-osahanke tuottaa kunnille tietoa niistä keinoista, joilla henkilöstön uudistumiskykyä ja työhyvinvointia voidaan johtaa samanaikaisesti, ja luoda siten kestävän muutoksen edellytykset. Hankkeessa pyritään levittämään tietoa niistä käytännöistä, jotka edistävät muutoksiin sopeutumista niin työntekijän kuin organisaatioiden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Hakanen