Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen Kouvolassa

Hanketiedot

Hankenumero
117442

Hakija
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote

Toteuttaja
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote

Lisätietoja
Pia Ruuskanen
pia.ruuskanen@kymsote.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 30.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2017
32 800 euroa

Kokonaiskustannukset
65 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen, osallistaminen toimintatapamuutosten toteuttamiseen, muutoksiin sitouttaminen ja luoda asiakaslähtöinen palvelukulttuuri, johon osallistetaan myös asiakkaat ja heidän omaiset. Lisäksi tuetaan muutoksen sietokykyä, henkilöstön muutosvalmiuksia ja muutoksen hallintataitoja. Tavoitteena on systemaattisen kehittämismallin luominen, jolla toimintaa saadaan jatkuvasti kehitettyä osallistaen siihen koko henkilöstö. Hankkeen aikana lisätään esimiesten muutosjohtamistaitoja ja tuetaan esimiehiä valmentavaan johtamiseen sekä uudistavan muutosprosessin läpiviemiseen. Hankkeella parannetaan muutoksen onnistumisen mahdollisuutta luomalla muutosjohtamisen malli ja sen työkalut: muutossuunnitelma, muutosprosessi, vastuukartta, muutosviestintämalli ja muutosagenttimalli.

Muutosjohtamisen prosessi, menetelmät ja työkalut voidaan ottaa käyttöön koko Kouvolan kaupungin organisaatiossa loppuvuodesta 2018. Kehittämisprosessin aikana työyhteisö oppii muutosagenttimallin avulla toteuttamaan ja varmistamaan muutosten onnistuneen läpiviennin itsenäisesti.

Hanke kestää 16 kk ja lopullisesti tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 30.4.2019 jälkeen. Hanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on lisätä kuntien ja sote-alan yritysten yhteistyötä sekä jakaa hyviä käytänteitä seminaareissa.
Ulkopuolinen asiantuntija on Valmennustrio Oy. Hankkeessa sovelletaan Marko Kestin ja Leena Ruopsan väitöstutkimuksien tietoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Ruuskanen