Henkilöstön ääniergonomian kehittäminen Oulun kaupungissa

Hanketiedot

Hankenumero
210405

Hakija
Oulun kaupunki

Toteuttaja
Suomen Ääniergonomiaseura ry, Finlands Röstergonomisällskap rf

Lisätietoja
Marjo Immonen
marjo.l.immonen@ouka.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2021
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tiivistelmä

Oulun kaupunki kehittää yhdessä Ääniergonomiaseuran kanssa työntekijöiden ääniergonomiaa. Tavoitteena on tukea työntekijöitä ottamaan aktiivinen rooli oman ääniergonomian parantamiseksi, ehkäistä äänihäiriöitä ja parantaa työhyvinvointia. Kehittäminen tapahtuu opettajien, varhaiskasvattajien ja hallinnon henkilöstön kanssa työpajoissa, joissa käydään toiminnallisesti läpi ääniergonomisia riskitekijöitä, keinoja niiden vähentämiseksi sekä motivoivia ääniharjoituksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Immonen