Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua it-alan yrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200369

Hakija
Islet Group Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Eriika Hiltunen
eriika.hiltunen@isletgroup.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 1.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
4 400 euroa

Kokonaiskustannukset
8 800 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2022

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eriika Hiltunen

Tiedote

Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua it-alan yrityksessä

19.9.2022

Tiivistelmä

Hankkeella pyrittiin työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke on kehittänyt esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana ovat olleet mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Lähtökohdat

Isletillä panostetaan vahvasti työntekijöiden hyvinvointiin sillä työntekijät ovat toiminnan sydän. Haluamme panostaa pitkäaikaisiin suhteisiin työntekijöidemme ja yrityksen välillä ja sen toteutumisen edellytyksenä on työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen. IT-alalla työtehtävät voivat paikoin olla henkisesti hyvinkin kuormittavia. Haluamme auttaa työntekijöitämme pitämään huolta itsestään ja tämän hankkeen avulla uskomme työntekijöidemme saavan uusia eväitä itsestä huolehtimiseen.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli yrityksen koko henkilöstö

Menetelmät

Työ on tehty yhdessä työnjohdon ja henkilöstön kesken, ja se on fasilitoitu Aallton toimesta. Hankkeen lähtökohtana olivat ennen hankkeen aloitusta tehdyt hyvinvointikyselyt. Kyselyn pohjana on käytetty Butler & Kernin kehittämää PERMA-hyvinvointikyselyä, mutta sitä on laajennettu käsittämään myös hyvinvoinnin muita osa-alueita.

Vaikuttavuus

Keskeisimmät hyödyt ovat olleet uusien hyvinvointikäytäntöjen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi yrityksen kulttuuria. Organisaatiossa on tunnistettu tiettyjä hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä haasteitä ja hankkeen myötä näihin haasteisiin on löydetty konkreettisa ratkaisuja. Yhtenä lopputulemana hankkeesta syntyi yrityksen hyvinvointikäsikirja, josta löytyvät keskeisimmät keinot ja ratkaisut hyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeesta on syntynyt asiantuntijalle uutta liiketoimintaa. Aallto Wellness on rakentamassa uutta hyvinvointipalvelukokonaisuutta ja tämä pilottihanke on ollut tärkeä osa tuotekehitystä.

Aineisto

Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua it-alan yrityksessä. Loppuraportti. Islet Group Oy. 2022. Avaa