Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua it-alan yrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200369

Hakija
Islet Group Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Eriika Hiltunen
eriika.hiltunen@isletgroup.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 1.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
4 400 euroa

Kokonaiskustannukset
8 800 euroa

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eriika Hiltunen