Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua taloushallinnon palveluyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200380

Hakija
Aallon Helsinki Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Sari Kuula
sari.kuula@aallon.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 1.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
17 516 euroa

Kokonaiskustannukset
35 032 euroa

Tulokset valmistuneet
14.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Kuula

Tiedote

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tilitoimistossa

14.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeella pyrittiin työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke on kehittänyt esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana ovat olleet mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Lähtökohdat

Nyt haluamme löytää tehokkaita keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Olemme myös tunnistaneet tiettyjä haasteita henkilöstön hyvinvointiin liittyen ja haluamme tarjota uusia ratkaisuja näihin haasteisiin. Valittu asiantuntija Aallto Wellness Oy soveltaa positiivista psykologiaa luodakseen uudentyyppisiä kokonaisvaltaisia hyvinvointiratkaisuja.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli yrityksen koko henkilöstö

Menetelmät

Työ on tehty yhdessä työnjohdon ja henkilöstön kesken, ja se on fasilitoitu Aallton toimesta. Hankkeen lähtökohtana olivat ennen hankkeen aloitusta tehdyt hyvinvointikyselyt. Kyselyn pohjana on käytetty Butler & Kernin kehittämää PERMA-hyvinvointikyselyä, mutta sitä on laajennettu käsittämään myös hyvinvoinnin muita osa-alueita.

Vaikuttavuus

Keskeisimmät hyödyt ovat olleet uusien hyvinvointikäytäntöjen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi yrityksen kulttuuria. Organisaatiossa on tunnistettu tiettyjä hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä haasteitä jua hankkeen myötä näihin haasteisiin on löydetty ratkaisuja. Yhtenä lopputulemana hankkeesta syntyi yrityksen hyvinvointikäsikirja, josta löytyvät keskeisimmät keinot ja ratkaisut hyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeesta on syntynyt asiantuntijalle uutta liiketoimintaa. Aallto Wellness on rakentamassa uutta hyvinvointipalvelukokonaisuutta ja tämä pilottihanke on ollut tärkeä osa tuotekehitystä.

Aineisto

Sari Kuula, Aallon Helsinki Oy, Lauri Peltola, Aallto Wellness Oy. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tilitoimistossa. Loppuraportti. 2021 Avaa