Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua taloushallinnon palveluyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200380

Hakija
Aallon Helsinki Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Sari Kuula
sari.kuula@aallon.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 1.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
17 516 euroa

Kokonaiskustannukset
35 032 euroa

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Kuula