Henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua

Hanketiedot

Hankenumero
200316

Hakija
Post Control Helsinki Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Toni Valla
toni.valla@postcontrol.fi

Toteutusaika
21.9.2020 - 30.9.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.9.2020
5 500 euroa

Kokonaiskustannukset
11 000 euroa

Tiivistelmä

Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Toni Valla