Henkilöstön itseohjautuvuuden vahvistaminen Iin kunnan ateria- ja puhtaus- sekä työllistämispalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
190423

Hakija
Iin kunta

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Terhi Halonen
terhi.halonen@ii.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.12.2019
6 776 euroa

Kokonaiskustannukset
13 552 euroa

Tiivistelmä

Iin kunnan työllistämispalveluissa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa on erilaisia työhyvinvointiin liittyviä haasteita. Tähän haetaan parannusta vahvistamalla työntekijöiden itseohjautuvuutta. Muutosta itseohjautuvuuden suuntaan tarvitaan myös mm. siksi, että esimiehet eivät ole jatkuvasti fyysisesti samoissa tiloissa työntekijöiden kanssa, mikä edellyttää itsenäisempää työotetta. Kehittämishankkeen tavoite on vahvistaa itseohjautuvuutta em. yksiköissä. Menetelmänä on pääosin esimiehille ja työntekijöille suunnatut työpajat, joissa esimiehet kehittävät valmentavaa johtamisotetta ja joissa ratkotaan arjen kehittämistyössä eteen tulevia haasteita. Itseohjautuvan toimintamallin on osoitettu vaikuttavan henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen positiivisesti. Se myös tukee työntekijöiden autonomian kokemusta, lisää oppimista sekä vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta. Asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden toimintavallan vahvistamisen on myös osoitettu parantavan asiakaskokemusta. Näitä hyötyjä tavoitellaan myös tällä hankkeella. Hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja prosesseja esitellään muille kunnille ja julkisille organisaatioille, ja niistä voivat hyötyä erityisesti vastaavantyyppiset kunnat. Hankkeen uutuusarvoa lisää, että itseohjautuvaa toimintamallia ei ole aiemmin kokeiltu työllisyyspalveluiden tai ateria- ja puhtauspalveluiden toimialoilla – tätä voidaan jatkossa mallintaa muihin kuntiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Halonen