Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111259)

Hanketiedot

Hankenumero
111222

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tommi Alanko
tommi.alanko@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2012
114 000 euroa

Kokonaiskustannukset
232 009 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Magneettikuvaus (MRI) on lääketieteellinen kuvausmenetelmä, jolla saadaan tarkkoja leikekuvia ihmiskehosta. Kuvauksessa käytetään voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä ja samalla laitteen toiminta aiheuttaa kovaa melua. Magneettikuvausyksiköt ovat työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat todellisia haittavaikutuksia sähkömagneettisista kentistä. Nopea liikkuminen staattisessa magneettikentässä synnyttää sähkökenttiä kehon sisälle sekä aiheuttaa huimausta ja koordinaatiovaikeuksia. Myös magneettikuvauksen melu voi aiheuttaa haittoja työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kannalta.

Hanke käsittelee MRI-työympäristöä ja eri tekijöiden yhteisvaikutuksia, joita ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimusmenetelminä käytetään työntekijöille suunnattua kyselytutkimusta, altistumisen määrityksiä työpaikoilla sekä interventioita. Hankkeen tuotoksena syntyy kattava yhteenveto MRI-laitteiden turvallisuudesta nykyisen laitekannan ja kuvauskäytäntöjen osalta sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi hoitohenkilökunnalle tuotetaan ohjekirjanen turvallisesta työskentelystä magneettikuvauksissa. Kyselytutkimuksen ja työpaikan fysikaalisten tekijöiden mittausten vertailulla pyritään kehittämään menetelmä, jossa kyselytutkimuksia hyödynnetään perinteisten työhygieenisten mittausten rinnalla arvioitaessa työpaikan turvallisuutta.

Hanke toteutetaan vuosien 2012–2014 aikana Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tommi Alanko

Tiedote

Magneettikuvauksen työturvallisuuteen opas

30.11.2015

Magneettikuvaus altistaa etenkin hoitajia, lääkäreitä,
sairaalafyysikoita ja huoltohenkilöstöä voimakkaille
magneettikentille ja melulle. Alan työturvallisuus toivottavasti
paranee, sillä magneettikuvausten työntekijät saivat
turvallisuuskäytäntöjen oppaan. Sen kehittivät yhteishankkeessaan
(Työsuojelurahaston hankenumerot 111222 ja
111259 ) Työterveyslaitos ja
Säteilyturvakeskus.

 

Nyt magneettikuvauslaitteiden lähellä toimivat ammattiryhmät
saavat selvän kuvan työn vaaroista ja turvallisuuskäytännöistä.
Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat
magneettikuvaustyössä -opas valmistui joulukuussa 2015.

Oppaan paperinen versio jaetaan kaikille magneettikuvauksen
käyttöpaikoille. Oppaan sähköinen versio on Työterveyslaitoksen
nettisivuilla, johon linkitetään Säteilyturvakeskuksen sivuilta.

 

Opasta pyritään hyödyntämään röntgenhoitajien koulutuksessa.

 

Kyselystä pohjaa terveystarkastuksiin

 

Magneettikuvaustyöntekijöiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta
selvitettiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 456 alan
työntekijää ja 153 verrokkia. Kysely voidaan uusia muutaman vuoden
kuluttua, jotta nähdään magneettikuvaustyöntekijöiden
työhyvinvoinnin kehitys.

 

Magneettikuvauksen henkilöstön terveystarkastusten tueksi
laadittiin ohjeistus.

Vastamelu kuulokkeisiin ohjaushuoneessa

 

Fysikaalisia haittoja arvioitiin mittaamalla magneettikentille
altistumista. Staattisessa magneettikentässä selvitettiin liikkeen
aiheuttamia magneettivuon tiheyden muutoksia ja työntekijän kehon
liikenopeuksia normaalissa magneettikuvausten ympäristössä.

 

Magneettikenttien mittaustuloksia voi hyödyntää jatkossa
laskennallisen altistumisarvion lähtötietoina.

Lisäksi mitattiin magneettikuvausten työntekijöiden altistumista
melulle, sekä kuvaus- että ohjaushuoneessa. Mittauksissa
havaittiin, että meluongelmia voi ratkaista magneettikuvauksen
ohjaushuoneessa vastamelukuulokkeilla.

 

Kuulokkeita ei voi käyttää kuvaushuoneessa, sillä kuulokkeet
sisältävät metalliosia.

 

EU-asetus lisää ajankohtaisuutta

 

Valtioneuvostolta on tulossa EU-direktiiviin perustuva asetus,
jossa käsitellään työntekijöiden suojelemista sähkömagneettisista
kentistä aiheutuvilta vaaroilta. Asetus tulee voimaan ennen 1.
heinäkuuta 2016. Tällöin Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus
aikovat erikseen tiedottaa oppaasta.

 

Työpaikat voivat hyödyntää opasta myös asetuksen edellyttämissä
riskinarvioinneissa.

 

Hanketta on esitelty muun muassa kahdessa tieteellisessä
konferenssissa: 2012 Ruotsin Lundissa ja 2014 Etelä-Afrikan
Kapkaupungissa. Lisäksi on julkaistu ja julkaistaan tieteellisiä
artikkeleita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Yhteishanke Työterveyslaitoksen hankkeen 111259 kanssa. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=111259

Julkaisu Tommi Alanko, Maria Tiikkaja, Esko Toppila, Maila Hietanen, Harri Lindholm, Erkko Airo, Kirsi Jussila, Sami Kännälä ja Tim Toivo. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä. 28 sivua. Työterveyslaitos 2015. ISBN 978-952-261-611-1 (nid.), ISBN 978-952-261-612-8 (pdf). Avaa

Abstract Maria Tiikkaja*, Tommi Alanko*, Esko Toppila, Tim Toivo**, Sami Kännälä**, Kari Jokela**, and Maila Hietanen, *Finnish Institute of Occupational Health, 00250 Helsinki, **STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, 00880 Helsinki, Finland, Advanced methods to evaluate well-being of workers exposed to magnetic fields at MRI units Avaa

ArtikkeliIlkka Laakso1, Sami K¨ann¨al¨a2 and Kari Jokela2Computational dosimetry of induced electric fields during realistic movements in the vicinity of a 3 TMRI scannerI1 Department of Computer Science and Engineering, Nagoya Institute of Technology,Nagoya, Japan, 2 STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, Helsinki, Finland Avaa

PosteriMaria Tiikkaja*, Tommi Alanko*,Tim Toivo**, Sami Kännälä**,Tiina Lehtinen***, Esko Toppila*,Kari Jokela**, and Maila Hietanen*The methods to improveoccupational well-being in MRI units Avaa

Kalvoesitys Avaa

Turvallisuutta magneettikuvaustyöhön. Tiedon silta 2016. https://tiedonsilta.fi/turvallisuutta-magneettikuvaustyohon/

Maria Tiikkaja*, Tommi Alanko*, Tim Toivo**, Sami Kännälä**, Tiina Lehtinen***, Esko Toppila*,Kari Jokela**, and Maila Hietanen* *Finnish Institute of Occupational Health, **STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland, ***Tampere University Hospital, Finland The methods to improve occupational well-being in MRI units Avaa