Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Hanketiedot

Hankenumero
115098

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Jouni Kivistö-Rahnasto
jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi

Toteutusaika
1.8.2015 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
119 000 euroa

Kokonaiskustannukset
204 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen organisoinnista omalla alueellaan Suomessa. Vuonna 2014 Suomessa oli 189 koulutuksen järjestäjää ja niissä opiskeli yli 300 000 opiskelijaa.

Vaikka ammatilliset koulutusorganisaatiot lähtökohtaisesti toteuttavat jo nyt lainsäädännön määräyksiä, on alalla useita henkilöstön työturvallisuuteen ja työkykyyn vaikuttavia kehittämistarpeita. Aikaisempi tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa opettajien työstä ja sen haitoista sekä vaaroista. Ammatillisten koulutusorganisaatioiden työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä ei kuitenkaan ole aiemmin lähestytty johtamisen ja opettajien oman asiantuntijuuden kehittämisen kautta.

Tässä tutkimuksessa osallistujat rakentavat lukuvuoden eri vaiheisiin perustuvan työturvallisuuden johtamisen toimintamallin, joka korostaa keskeisiä työturvallisuuden ja työkyvyn hallinnan haasteita ammatillisissa oppilaitoksissa ja joka tarjoaa käytäntöjä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Toimintamallin tueksi osallistujat kehittävät koulutusorganisaatioiden toimintaympäristöön soveltuvia toimintatapoja henkilöstön työturvallisuusosaamisen kehittämiseen ja tukemiseen.

Lisäksi hankkeessa kirjoitetaan tapausesimerkkejä käytännön tavoista johtaa TH-toimintaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Yleisellä tasolla hankkeessa tuotetaan tietoa ammatillisten koulutusorganisaatioiden työturvallisuuden ja työkyvyn johtamisen tilasta ja niiden kehittämistarpeista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Tiedote

Haussa parempi työturvallisuus ja työkyky ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle

31.5.2017

Ammatillisten koulutusorganisaatioiden työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä on ensimmäistä kertaa lähdetty parantamaan johtamisen ja opettajien oman asiantuntijuuden kehittämisen kautta.

Syksyllä 2017 päättyneen tutkimushankkeen tavoitteena luoda, kokeilla, arvioida ja levittää kansallisesti soveltuvia toimintatapoja työturvallisuuden ja työkyvyn johtamisen kehittämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tutkimushankeen toteutti turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmä Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitokselta vastuuhenkilönään professori Jouni Kivistö-Rahnasto. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta tutkimusmäärärahalla.

Lukuvuoteen sovitettu työturvallisuuden johtamisen toimintamalli

Kaksivuotisessa tutkimushankkeessa tutkijat ja osallistujat rakensivat yhdessä lukuvuoden eri vaiheisiin perustuvan työturvallisuuden johtamisen toimintamallin ”Työsuojelun vuosikellon”, joka korostaa keskeisiä työturvallisuuden ja työkyvyn hallinnan haasteita.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin toimintatapoja henkilöstön työturvallisuuden ja henkisen kuormittumisen hallintaan, kerättiin case-esimerkkejä työturvallisuustoiminnan johtamisesta, sekä tietoa ammatillisten oppilaitosten työturvallisuuden ja työkyvyn johtamisen tilasta ja kehittämistarpeista.

Laaja tutkimusaineisto kuudesta kohdeorganisaatiosta

Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistoa, joka oli kerätty kohdeorganisaatioissa muun muassa alkuhaastatteluina, kuudessa yhteisessä työpajassa, sekä eri henkilöstöryhmien edustajien haastatteluissa (n = 58). Haastateltavista naisia ja miehiä oli kumpiakin 29 henkilöä.

Hankkeessa oli mukana kuusi kohdeorganisaatiota: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, SASKY koulutuskuntayhtymä sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu.

Tulokset hyödynnettävissä turvallisuustyön tukena

Lukuisten aiempien tutkimusten tapaan myös tässä tutkimuksessa korostuivat työympäristön psykososiaaliset riskit ja henkinen kuormittuminen, sillä ammatillisissa oppilaitoksissa painitaan kiireen, epävarmuuden ja muutosten kanssa.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää turvallisuustyön tukena ammatillisissa oppilaitoksissa sekä koulutusalalla ja asiantuntijatyössä yleensä. Hankkeessa tuotettuja malleja voidaan myös hyödyntää perehdyttämisessä, tiedottamisessa ja turvallisuuskoulutuksessa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Tappura, S., Pulkkinen, J., Kivistö-Rahnasto, J. , Loppuraportti, Tampereen teknillinen yliopisto. 2017, 86 s., ISBN 978-952-15-3991-6 (nid. ISBN 978-952-15-4034-9 Avaa

Tappura, S. Pulkkinen, J., Kivistö-Rahnasto, J., A model for managing OHS in Finnish vocational training and education provider organisations, 2017, 6 sivua, ISBN 978-1-138-03796-0 (nid.), ISBN 978-1-315-17757-1

Tappura, S. Promoting occupational health and safety –experiences from six Finnish VET provider organisations. International Interdisciplinary Conference on HRM, 23-25 March 2017, University of Gothenburg