Henkilöstön, vuorovaikutuksen sekä johtamisen kehittäminen etätyössä ohjelmistotoimialalla

Hanketiedot

Hankenumero
200531

Hakija
Festum Software Oy

Toteuttaja
Psykologipalvelu Fokka Oy

Lisätietoja
Salla Arvonen
salla.arvonen@visma.com

Toteutusaika
1.4.2021 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
21 666 euroa

Kokonaiskustannukset
43 332 euroa

Tulokset valmistuneet
13.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää uusia, vuorovaikutteisia asiantuntijatyötapoja digitaalisessa työ- ja oppimisympäristössä ohjelmistotoimialalla. Kehitystyö pureutuu työn muutoksen ja uuden asiantuntijuuden rakentamiseen, miten toimitaan uudessa työn todellisuudessa vuorovaikutteisesti ja aikaansaavasti parhaalla tavalla – myös ihmisten jaksamisen ja johtamisen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salla Arvonen

Tiedote

Henkilöstön, vuorovaikutuksen sekä johtamisen kehittäminen etätyössä ohjelmistotoimialalla

13.10.2022

Tiivistelmä

Covid-19 pandemian myötä muuttuneen toimintaympäristön takia myös Hausvise järjestelmää kehittävälle tiimille tarvittiin selkeitä toimintamalleja ja menetelmiä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämä oli kuitenkin tärkeää tehdä huomioiden ja mahdollistaen samalla kuitenkin työntekijöiden työssäjaksaminen, osaamisen laatu sekä työn vertaistuki. Hankkeelle asetetut tavoitteet henkilöstön, vuorovaikutuksen sekä johtamisen kehittämiselle etätyössä saavutettiin täysin.

Lähtökohdat

Yhtiössä oli hankkeen käynnistyessä 32 työntekijää, joista 29 työskenteli päätuotteen eli isännöinnin kokonaisjärjestelmä Hausvisen parissa. Yhtiön päätoimipiste oli Porissa, lisäksi oli myös toimitilat Tampereella ja Vantaalla. Hakijaorganisaation toiminta oli suunniteltu tiimityön malliin, jossa ollaan samassa toimitilassa läsnä suurimman osan työaikaa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli koko Hausvise tiimi, joka tehtäviensä puolesta jakautui tuotekehitykseen, käyttöönottoon ja koulutukseen, asiakastukeen, myyntiin sekä tukitoimintoihin, kuten laskutukseen.

Menetelmät

Hankkeen toteuttaja toimi Psykologipalvelu FOKKA Oy. Valmentajana ja yhdessä henkilöstön kanssa toteutetun kehitystyön koordinoijana koko hankkeen ajan toimi työterveyspsykologi Soile Aho, jolla on ammatillista kokemusta yli 25 vuoden ajalta. Hankkeessa käytetty teoreettinen tausta ja tutkimuksellinen tieto oli laajaa ja monipuolista. Pohjan muodostivat työn ja työhyvinvoinnin perusteet sekä organisaatiopsykologian keskeiset teoriat ja tutkimukset.

Vaikuttavuus

Hankkeen lopputulemana organisaatio on sitoutunut toimintamalliin, jossa keskiössä on henkilöstön jaksaminen, laaja osaamisen taso sekä sujuva vuorovaikutus, niin digitaalisilla välineillä etätyössä toteutettuna, kuin lähityössä samassa toimistossa toteutettuna. Hyötynä ja vaikutuksena on ollut henkilöstön parantunut työssäjaksaminen ja vertaistuen saavuttaminen myös digitaalisia välineitä käyttäen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää uusia, vuorovaikutteisia asiantuntijatyötapoja digitaalisessa työ- ja oppimisympäristössä ohjelmistotoimialalla. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan. Kehitystyön tuloksena saavutetut toimintamallit voidaan katsoa myös yleisesti hyödynnettäviksi suomalaisessa työelämässä parantamaan digitaalisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön laatua työn ja työtehtävien näkökulmasta.

Aineisto

Salla Arvonen. Henkilöstön, vuorovaikutuksen sekä johtamisen kehittäminen etätyössä ohjelmistotoimialalla. Loppuraportti. 2022. Avaa