Henkilöstöpolitiikan yhteiskehittäminen Peräpohjolan Opistolla

Hanketiedot

Hankenumero
220149

Hakija
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Toteuttaja
Palvelumuotoilu Palo Oy

Lisätietoja
Kirsi Saloniemi
koulutus@ppopisto.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
12 879 euroa

Kokonaiskustannukset
25 758 euroa

Tiivistelmä

Peräpohjolan Opiston strategia sekä johtosääntö on uusittu vuonna 2021. Nämä ovat tuoneet mukanaan muutoksia henkilöstön työnkuviin ja vastuualueisiin sekä Opiston tuottamien palveluiden painotuksiin. Opiston sisäisten muutosten lisäksi taustalla on myös laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Oppilaitosten asiantuntijatyö on muutosvaiheessa, jossa opettajien sekä tukipalveluiden työnkuvat edellyttävät uudelleen määrittelyä. Hankkeessa tunnistetaan palvelumuotoilun menetelmien avulla mm. työntekemisen kannalta olennaisia henkilöstöpoliittisiin osa-alueisiin liittyviä kipupisteitä henkilöstöä laajasti osallistamalla sekä ideoidaan ja kehitetään henkilöstöpolitiikan linjauksia yhdessä henkilöstön kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Saloniemi