Henkilöstöpolitiikan yhteiskehittäminen Peräpohjolan Opistolla

Hanketiedot

Hankenumero
220149

Hakija
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Toteuttaja
Palvelumuotoilu Palo Oy

Lisätietoja
Kirsi Saloniemi
koulutus@ppopisto.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
12 879 euroa

Kokonaiskustannukset
25 758 euroa

Tulokset valmistuneet
8.2.2023

Tiivistelmä

Peräpohjolan Opiston strategia sekä johtosääntö on uusittu vuonna 2021. Nämä ovat tuoneet mukanaan muutoksia henkilöstön työnkuviin ja vastuualueisiin sekä Opiston tuottamien palveluiden painotuksiin. Opiston sisäisten muutosten lisäksi taustalla on myös laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Oppilaitosten asiantuntijatyö on muutosvaiheessa, jossa opettajien sekä tukipalveluiden työnkuvat edellyttävät uudelleen määrittelyä. Hankkeessa tunnistetaan palvelumuotoilun menetelmien avulla mm. työntekemisen kannalta olennaisia henkilöstöpoliittisiin osa-alueisiin liittyviä kipupisteitä henkilöstöä laajasti osallistamalla sekä ideoidaan ja kehitetään henkilöstöpolitiikan linjauksia yhdessä henkilöstön kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Saloniemi

Tiedote

Henkilöstöpolitiikan yhteiskehittäminen Peräpohjolan Opistolla

8.2.2023

Tiivistelmä

Henkilöstöpoliittisten toimintaperiaatteiden kehittämistyöhön hyödynnettiin palvelumuotoilun ajattelumallia, prosessia ja menetelmiä. Työskentelyyn osallistui koko Opiston henkilökunta. Yhteiskehittäminen sitoutti kaikki tehtävään työhön ja näin vaikuttavuus oli laajempi. Prosessin aikana saatiin kuvattua ja taltioitua paljon Opiston hiljaista tietoa sekä kehitettiin edelleen keskustelukulttuuria.

Lähtökohdat

Peräpohjolan Opistolla luotiin v.2021 strategiatyön puitteissa palvelulupaus, jonka toteuttaminen edellyttää positiivista työkulttuuria, vahvaa yhteisöllisyyttä ja osaavaa henkilöstöä. Uuden strategiatyön pohjalta luotiin Opistolle myös uusi johtosääntö. Tarve osaamisen kehittämiseen ja koko organisaatiota koskevien periaatteiden sopimiseen oli noussut esille myös koko henkilöstön suunnittelu- ja kehityskeskusteluissa alkuvuodesta 2022. Kaikilla näillä muutoksilla on selkeä yhteys hankkeeseen.

Kohderyhmät

Peräpohjolan Opiston koko henkilöstö, opettajat, ohjaajat, kokit ja hallinto- ja tukipalvelun henkilöstö.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin palvelumuotoilun luovia, osallistavia, konkretisoivia ja mahdollisuuksia korostavia menetelmiä. Hanke kesti kuusi kuukautta ja se oli jaettu neljään eri vaiheeseen: 1. tavoitteiden ja työntekijätarpeiden kiteyttäminen, 2. yhteiskehittäminen, 3. konseptointi ja palautteen kerääminen sekä 4. jatkuva arviointi.

Vaikuttavuus

– Painotettu työntekijän mahdollisuuksia, itsensä johtamista
– Projektin avulla on tehty olemassa olevaa toimintaa näkyväksi ja jaettavaksi. Kehittämistoimenpiteet helpottuvat, kun mallit on visualisoitu ja kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden myös
– Yhteinen ymmärrys kasvoi siinä, että mitä kaikkea henkilöstöpolitiikka on ja mitkä eri tekijät sen toteutumiseen vaikuttaa

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämä kehittämishanke avaa ovia palvelumuotoilun laajempaan hyödyntämiseen organisaation toimintamallien, periaatteiden ja pelisääntöjen yhteiskehittämiseen palvelumuotoilun ideologiaa ja menetelmiä hyödyntämällä. Tämä kehittämisnäkökulma voi olla helpompi omaksua organisaatioissa, joille yhteiskehittäminen, osallistaminen ja asiakaslähtöisyys on jo tuttua käytännössä.

Aineisto

Riikka Fisk ja Tatja Karvonen, Peräpohjolan Opisto, Essi Kuure ja Sari Komulainen, Palvelumuotoilu Palo Oy. Henkilöstöpolitiikan yhteiskehittäminen Peräpohjolan Opistolla -hankkeen loppuraportti. 2023. Avaa