Henkilöstövoimavarojen hallinnan edellytykset kunnassa -ohjelman tuloksista tiedottaminen

Hanketiedot

Hankenumero
111225

Hakija
Johtopäätös Oy

Toteuttaja
Johtopäätös Oy

Lisätietoja
Jari Salomaa
jari.salomaa@audiator.fi

Toteutusaika
1.11.2011 - 1.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
13 625 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2012

Tiivistelmä

Tiedotus- ja koulutushankkeessa kootaan julkaisuksi Henkilöstövoimavarojen hallinnan edellytykset tulevaisuuden kunnassa -ohjelman (H2-ohjelma) ensimmäisten toteutusmoduulien havainnot ja tulokset. Hanke mahdollistaa julkaisun ammattimaisen kirjoittamisen ja toimittamisen.

Julkaisussa kuvataan kahdeksan alle 50.000 asukkaan kunnan henkilöstövoimavarojen hallinnan malleja ja käytäntöjä vuonna 2011. Lisäksi esitellään niitä ohjausjärjestelmän ja johtamisen ratkaisuja, joiden avulla kunnat voivat lähivuosina hallita tuloksellisesti henkilöstövoimavaroja monimutkaistuvissa konserni- ja palvelurakenteissa. Julkaisu sisältää myös ohjelmaan osallistuneiden henkilöiden haastatteluja. Ohjelmajulkaisu julkaistaan sekä painettuna että pdf-muotoisena ja sen jakelusta vastaa KT Kuntatyönantajat. Julkaisu on maksuton.

Julkaisu jaetaan KT Kuntatyönantajien kuntasidosryhmille eli kunnille ja niiden konserniin kiinteästi liittyville yhteisöille. Julkaisu on tarkoitettu kuntien ylimmälle luottamushenkilö- ja ammattijohdolle sekä henkilöstön edustajille. Erityisesti julkaisun sisältö kiinnostanee konserni- ja henkilöstöjohtoa.

Julkaisun on määrä olla valmis viimeistään 15.3.2012. KT Kuntatyönantajat järjestää julkaisun pääteemoja käsittelevän seminaarin niinikään maaliskuussa 2012. Myös Kuntatyönantaja-lehdessä on tarkoitus nostaa em. pääteemoja esille. Tiedotus- ja koulutushanke päättyy 1.6.2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Salomaa

Tiedote

Kuntien henkilöstöhallintoon opas

1.6.2012

Kuntien strategian ja hallinnan yhteyksiä kirkastetaan KT
Kuntatyönantajien tilaamassa oppaassa. Opas perustuu
tutkimusohjelmaan, jossa haastateltiin 160:tä kuntien
henkilöstöasioiden tietäjää. Julkaisu on tarkoitettu kuntien
poliittiselle johdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä
esimiehille käytettäväksi, kun kuntakonsernissa pohditaan
henkilöstövoimavarojen hallintaa. Työsuojelurahasto tuki
kirjoitustyötä.

 

Henkilöstövoimavarojen hallinnan edellytykset huomisen kunnassa
-ohjelman toteutti Pro Human Resources Oy kuntien kanssa 2011.
Tutkimusohjelmassa kartoitettiin kahdeksan kunnan
henkilöstövoimavaroja. Kunnat olivat Hamina, Jämsä, Kerava,
Kirkkonummi, Mäntsälä, Mänttä-Vilppula, Porvoo ja Virrat. Kaikki
ovat alle 50 000 asukkaan kuntia. Ohjelmassa haastateltiin
160:tä kunta-alan johtajaa ja asiantuntijaa sekä henkilöstön
edustajaa. Lisäksi käytettiin laajasti asiakirjoja.

 

Ohjelmaan perustuva tiedotus- ja koulutushanke toteutettiin
1.11.2011–1.6.2012. Tänä aikana haastattelut ja asiakirja-aineisto
toimitettiin 43-sivuiseksi julkaisuksi. Tavoite oli 20–30 sivua,
mutta kirjallisen aineiston laajuus yllätti tekijät, jolloin
sivumäärä kasvoi ja julkaisuaikataulu myöhästyi kuukauden.

 

Julkaisussa keskitytään ohjelman kahteen pääteemaan:
henkilöstövoimavarojen hallintaan ja työnantajatoimintaan.
Molemmista eritellään muotoja ja merkityksiä kuntakonsernissa.
Lisäksi julkaisussa esitellään Jämsän ja Keravan johdon
haastattelujen tulokset.

 

Julkaisun kirjoittivat Oy Audiator Ab:n erityisasiantuntija
(silloinen Pro Resources Oy:n toimitusjohtaja)
Jari Salomaa ja toimittaja
Sinikka Aho-Salomaa.

 

Julkaisu Kuntatyönantajien sivuilla

 

KT Kuntatyönantajat ja Johtopäätös Oy julkistivat painattamansa
julkaisun seminaarissa, joka pidettiin 19. huhtikuuta 2012.
Seminaarin aineisto on KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla.

 

Julkaisu ilmestyi KT Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät
käytännöt -julkaisusarjassa huhtikuussa 2012. Opas on toinen
sarjassa, jossa esitellään henkilöstöjohtamisen hyviä käytäntöjä.

 

Kuntatyönantajat on postittanut julkaisua yhden kappaleen
ilmaiseksi kuhunkin kuntiin ja kuntayhtymään. Lisäksi julkaisua on
jaettu monissa tilaisuuksissa vuonna 2012. Julkaisu on pdf-muodossa
ladattavissa KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

KT Kuntatyönantajat: Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa. Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarja, 2012. 46 sivua. ISBN 978-952-213-891-0. http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2012-002 Avaa

Tilaukset http://shop.kuntatyonantajat.fi Tilausnumero 3-0836