Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen

Hanketiedot

Hankenumero
210165

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Teija Franck
teija.franck@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
90 100 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on parantaa poliisi-, pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia henkisesti kuormittavien tilanteiden purkamiseen ja lisätä valmiuksia kohdata potilaan tai uhrin omaisia heti kriisitilanteen jälkeen. Tarkoituksena on luoda korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden koulutusmalli, jossa moniammatilliset työryhmät pystyvät harjoittelemaan purkukeskustelun toteuttamista etäyhteyksien välityksellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa työssä jaksamista ja alalla pysymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teija Franck