Heuristinen arviointi demonstraatioiden aikana – HED-menetelmä käytettävyyden mittaamiseksi tietojärjestelmähankinnassa

Hanketiedot

Hankenumero
116019

Hakija
Mari Tyllinen

Toteuttaja
Mari Tyllinen

Lisätietoja
Mari Tyllinen
mari.tyllinen@aalto.fi

Toteutusaika
18.1.2016 - 10.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 250 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2016

Tiivistelmä

ACM järjestää 34. kerran suuren ihminen-tietokone-vuorovaikutus alan konferenssin ”Conference on Human Factors in Computing Systems” (ACM CHI 2016) 7.-12.5.2016 San Josessa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Konferenssi on alan arvostetuin ja kerää yhteen huippututkijoita sekä yliopistoista että yrityksistä ympäri maailman esittelemään alan viimeisintä tutkimustietoa.

Matkastipendin avulla osallistun konferenssiin ja esittelen hankkeen otsikon mukaisen tutkimuspaperin. Paperi käsittelee julkista terveyden- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmähankintaa ja ehdolla olevien järjestelmien käytettävyyden arviointia mitattavalla tavalla hankintavaiheessa. Artikkelissa esitellään uusi menetelmä edellä kuvattuun tilanteeseen, johon ei ole ollut olemassa vastaavia kirjallisuudessa kuvattuja menetelmiä. Konferenssin julkaisut ovat saatavilla toukokuussa ACM Digital Libraryssä. Lisäksi osallistun CHI-konferenssin yhteydessä järjestettävään työpajaan ”Workshop on Interactive Systems in Healthcare (WISH)”. WISH-työpaja tarjoaa mahdollisuuden poikkitieteelliseen yhteistyöhön terveydenhuollon tietojärjestelmätutkijoiden sekä ihminen-tietokone-vuorovaikutuksen tutkijoiden välillä. Konferenssissa esiteltävä tutkimuspaperi on osa tulevaa väitöskirjaani.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Tyllinen

Tiedote

Tietojärjestelmien työkäyttöön arviointimenetelmä

10.6.2016

Aalto-yliopiston tutkija ja Oy Apotti Ab:n käytettävyyspäällikkö Mari Tyllinen osallistui CHI 2016-konferenssiin, joka järjestettiin 7.–12. toukokuuta San Josessa, Kaliforniassa. Konferenssi on arvostetuin tietokoneen ja ihmisen välisen vuorovaikutukseen keskittyvän tutkimuksen alalla. Tyllinen sai osallistumiseensa matkastipendin Työsuojelurahastolta.

Julkisten tietojärjestelmien käytettävyydessä on tutkitusti paljon puutteita. Tietojärjestelmien hankinnassa ei ole otettu käytettävyyttä huomioon usein lainkaan. Tyllisen mukaan käytettävyys voisi olla järjestelmien valintakriteeri.

Tyllinen esitteli uutta tietojärjestelmähankintaan kehitettyä käytettävyyden arviointimenetelmää (TSR 114160). Muut kirjoittajat ovat Johanna Kaipio, Tinja Lääveri ja Marko Nieminen. Tutkimuksen aineisto on kerätty pääkaupunkiseudun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän eli Apotin hankintavaiheesta.

Julkinen hankintaprosessi edellyttää luotettavia, numeroin ilmaistuja ja toisiinsa verrattavissa olevia tuloksia. Arvioitavia järjestelmiä voi olla monia, ja järjestelmien käyttöympäristöt ovat terveyden- ja sosiaalihuollossa monimutkaisia, mutta arviointimenetelmän pitää tuottaa käytettävyystuloksia tehokkaasti ja kattavasti.

Tyllisen esittelemä menetelmä perustuu käytettävyysasiantuntijoiden tietojärjestelmäesityksistä tekemään arviointiin, joka tuottaa järjestelmälle käytettävyysarvosanan. Näin saadut arviot järjestelmän käytettävyydestä olivat liki toisiaan ja vastasivat käyttäjien arvioita. Menetelmällä pystyttiin arvioimaan järjestelmää laajemmin ja tehokkaammin kuin muilla menetelmillä.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen