Hiukkaset, mikrobit ja kemikaalit – ilmanpuhdistimien vaikutukset altistumiseen kouluissa (HiMiKKo)

Hanketiedot

Hankenumero
200355

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Hanna Leppänen
hanna.leppanen@thl.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 31.1.2024

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
145 000 euroa

Kokonaiskustannukset
247 779 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa tietoa vaikutuksiltaan vähän tutkittujen, mutta varsin yleisesti käytössä olevien ilmanpuhdistimien toimivuudesta erilaisten sisäilman epäpuhtauksien määrän vähentämiseksi alakouluympäristöissä sekä ilmanpuhdistimien käytön merkityksestä työntekijöiden ja oppilaiden olosuhdehaittojen sekä oireiden raportointiin. Kiinteistöjen omistajat tarvitsevat tutkittua tietoa ilmanpuhdistimien toimivuudesta tehdäkseen oikeita ratkaisuja päättäessään toimista sisäilman parantamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Leppänen