Hoitajien alaraajaterveyden edistäminen työhyvinvoinnin tueksi (Foot@Work)

Hanketiedot

Hankenumero
230374

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Minna Stolt
minna.stolt@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2023
115 000 euroa

Kokonaiskustannukset
172 123 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan ja testataan uusi alaraajaterveyttä edistävä interventio hoitotyöntekijöille. Interventio koostuu teoreettisesta osasta ja toiminnallisen harjoittelun osasta. Kokonaisuudella vahvistetaan hoitotyöntekijöiden alaraajojen lihasvoimaa, liikkuvuutta ja kestävyyttä sekä heidän osaamistaan alaraajavaivojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tutkimus tuottaa näyttöön perustuvan intervention työterveyshuollon toimijoiden työkaluksi ja myös esihenkilöille työhyvinvointijohtamisen tueksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Stolt