Hoitajien ammatillinen toimijuus -uhka vai mahdollisuus?

Hanketiedot

Hankenumero
230260

Hakija
Marjo Ring

Toteuttaja
Marjo Ring

Lisätietoja
Marjo Ring
marjo.ring@welho.com

Toteutusaika
1.8.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
12 500 euroa

Kokonaiskustannukset
12 500 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää hoitajien ammatillisuutta toimijuutta. Ammatillisen toimijuuden käsite viittaa työntekijän osallistumiseen, omaan työhön vaikuttamiseen sekä ymmärrykseen itsestä ammatillisena toimijana. Nämä ovat alan pitovoiman näkökulmasta merkittäviä tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia merkityksiä alan jättäneiden hoitajien kirjoituksissa ammatilliselle toimijuudelle annetaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Ring