Hoitajien ergonomia ja työturvallisuus akuuttihoidossa ylipainoisia potilaita hoidettaessa sekä kotihoidon työturvalliset työtavat.

Hanketiedot

Hankenumero
116287

Hakija
Leena Tamminen-Peter

Toteuttaja
Leena Tamminen-Peter

Lisätietoja
Leena Tamminen-Peter
letampe@gmail.com

Toteutusaika
14.8.2016 - 29.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
29.8.2016

Tiivistelmä

Hoitajien ergonomia ja työturvallisuus akuuttihoidossa ylipainoisia potilaita hoidettaessa sekä kotihoidon työturvalliset työtavat. Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi kahta suomalaista kehityshanketta pohjoismaisessa ergonomiakonferenssissa 14-17.8.2016 Kuopiossa ja saada tehdyistä töistä palautetta toisilta alan tutkijoilta ja kehittäjiltä. Verkostoituminen on aina myös konferenssien tavoitteena. Manetelmät: Suulliset esitykset konferenssissa sekä keskustelut toisten ergonomiatutkijoiden ja kehittäjien kanssa. Esitykset: 1) Sataplus –hankkeessa kehitettiin TSR:n tuella hoitajien ergonomiaa ja työturvallisuutta kun asiakkaana on isokokoinen potilas. Hankkeen tuloksista kirjoitettiin Sataplus-opas. 2) ErgocareBank oli neljän maan yhteistyöhanke, jossa arvioitiin kotihoitotyön ja hoitokotien avustustyön riskejä sekä kehitettiin niihin hyviä ratkaisuja. Hyvät ratkaisut ovat saatavilla internetsivuilla: ergocarebank.com/ergonomic-solutions Molemmista esityksistä tulee artikkeli konferenssin proceedings –kirjaan, joka on valmis 14.8.2016

Hankkeen vastuuhenkilö

Leena Tamminen-Peter

Tiedote

Ylipainoisen hoito kysyy ergonomista osaamista

29.8.2016

Tohtori Leena Tamminen-Peter osallistui Pohjoismaisen Ergonomiayhdistyksen 48:nteen konferenssiin, joka järjestettiin Kuopiossa 14.–17. elokuuta 2016 noin sadalle osallistujalle.

Tamminen-Peter esitteli käytännön hankkeita. Hän kertoi Sataplus-hankkeesta, jossa kehitettiin hoitajien ergonomiaa ja työturvallisuutta, kun asiakkaana on isokokoinen potilas. Hankkeen tuloksista kirjoitettiin Sataplus-opas (TSR 114299). Opas sisältää turvalliset työohjeet ja määrittelyt tarvittavien apuvälineiden laaduksi. Kuopion esityksen muut kirjoittajat ovat Aija Moilanen ja Kimmo Nygren.

Toiseksi Tamminen-Peter esitteli ErgocareBank-hanketta, muina kirjoittajina Leena Lähdenmäki ja Soile Tikkanen. Tässä neljän EU-maan hankkeessa testattiin kotihoitotyohön soveltuvia riskinarviointimenetelmiä sekä opetettiin kotihoito- ja hoitokotiväkeä tekemään riskienhallintasuunnitelmat.

Kotihoitotyön ja hoitokotien avustustyön suurimmat fyysiset riskit ovat potilaan avustaminen lattialta ylös, makuulta istumaan ja hygienian hoito. Riskitilanteisiin kehitettiin turvallisia ratkaisuja, jotka kuvattiin verkkoon (ergocarebank.com/ergonomic-solutions).

Kuopion konferenssissa vanhustenhoidon turvalliset työtavat ja opetusvideot kiinnostivat. Videoleikkeiden selostukset ovat saatavilla viidellä kielellä, ja Tamminen-Peter sai tarjouksia kääntää selostukset myös italiaksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen