Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone – ja leposide-eristyksen aikana

Hanketiedot

Hankenumero
117208

Hakija
Johanna Berg

Toteuttaja
Johanna Berg

Lisätietoja
Johanna Berg
johanna.berg@turkuamk.fi

Toteutusaika
4.10.2017 - 10.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
10.10.2017

Tiivistelmä

Matkastipendi mahdollistaa osallistumiseni 6th European Conference on Mental Health- kongressiin 4-6.10.2017 Berliinissä. ECMH- kongressi käsittelee monipuolisesti eri teemoja liittyen mielenterveyteen ja mielenterveystyöhön. Kongressimatka liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan EriTurva- hankkeeseen. Tarkoituksena on pitää suullinen esitys aiheesta ” Violence experienced by nurses in psychiatric seclusion room: An integrative literature review ”. Lisäksi kongressissa on posteriesitys EriTurva- hankkeesta. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua hankkeen teemoista, ts. hoitajien työturvallisuudesta ja työnhallinnasta ja niihin liittyvistä seikoista potilaan ollessa huone-eristyksessä tai leposide- eristyksessä psykiatrian osastoilla. Saatua tiedollista pääomaa voidaan hyödyntää jatkossa hankkeen eteenpäin viemisessä ja työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaativissa hoitotilanteissa psykiatrisissa sairaaloissa Suomessa. Lisäksi verkostoidutaan hankkeen teemojen puitteissa eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Loppuraportti kongressimatkasta on käytettävissä 10.10.2017. Abstraktit kootaan kongressin abstraktikirjaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Berg

Tiedote

Lisätutkimusta tarvitaan hoitajien työturvallisuudesta psykiatrisen potilaan eristyksen aikana

10.10.2017

Uutta tutkimustietoa tarvitaan hoitajien työturvallisuuden ja työn hallinnan kehittämiseksi vaativissa hoitotilanteissa. Tutkimustieto on tarpeen myös, jotta voidaan kehittää ohjeistus hoidollisesta vuorovaikutuksesta hoitohenkilökunnalle potilaan ollessa eristyshuonehoidossa.

Johanna Berg osallistui lokakuussa 2017 Berliinissä järjestettyyn konferenssiin: 6th European Conference on Mental Health. Konferenssimatkamatka liittyi Työsuojelurahaston rahoittamaan EriTurva-hankkeeseen ja Työsuojelurahasto rahoitti Bergin osallistumista matkastipendillä.

Bergin esitteli konferenssissa kirjallisuuskatsausartikkelin, jossa kartoitettiin hoitajien työturvallisuutta psykiatrisen potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana. Berg painotti lisätutkimuksen tarvetta eristämisprosessiin liittyvistä riskitekijöistä. Sairaaloiden riskiraporttien perusteella tiedetään esimerkiksi potilaiden käyttäytyvän eristyshuoneessa aggressiivisesti hoitajia kohtaan, mutta esimerkiksi potilaan väkivaltaista käyttäytymistä tai muita huone-eristämisen aikana ilmeneviä riskitekijöitä ei ole tutkittu lainkaan.

Bergillä oli konferenssissa lisäksi erillinen posteriesitys EriTurva-hankkeesta, jossa tuotettua tutkimustietoa voidaan hyödyntää muun muassa turvallisimpien eristyshuoneiden suunnittelussa sekä perus- ja täydennyskoulutuksia suunniteltaessa.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Posteriesitys: . EriTurva -research project 2016-2018 Avaa