Hoitotyölle epäsuotuisaa toimintaympäristöä ylläpitävät puutteet mahdollisuuksissa syventää ammattitaitoa – Toimenpiteitä tarvitaan.

7th European Regional Sigma Conference 2024, Bournemouth University, 26.-28.6.2024 Bournemouth, Englanti

Hanketiedot

Hankenumero
230471

Hakija
Katja Pursio

Toteuttaja
Katja Pursio

Lisätietoja
Katja Pursio
katja.pursio@uef.fi

Toteutusaika
26.6.2024 - 28.6.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tiivistelmä

Sairaanhoitajien ammatillinen edistyminen osoittautui kyselytutkimuksessa heikoimmaksi organisaatiolähtöiseksi komponentiksi ja kuvasi hoitotyölle epäsuotuisaa toimintaympäristöä. Työaikamuodolla, yksiköllä ja kokemuksella omasta työhyvinvoinnista on yhteys ammatilliseen edistymiseen, joten täydennyskoulutuksia tulee tarjota tasapuolisesti eri toimintaympäristöihin strukturoidun suunnitelman mukaisesti. Tämä lisää sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja vaikuttavia hoidon tuloksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Pursio