Hoitotyön johtajien tyytyväisyys tietojärjestelmiin yksikön päivittäisen toiminnan johtamisessa sairaalassa

Hanketiedot

Hankenumero
118170

Hakija
Laura-Maria Peltonen

Toteuttaja
Laura-Maria Peltonen

Lisätietoja
Laura-Maria Peltonen
lmemur@utu.fi

Toteutusaika
3.6.2018 - 15.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 450 euroa

Kokonaiskustannukset
1 900 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2018

Tiivistelmä

Tutkimus on osa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella toteutettavaa tiedolla johtamisen hanketta. Tarkoituksena oli kuvata hoitotyön lähiesimiesten tyytyväisyyttä olemassa oleviin tietojärjestelmiin sairaaloissa. Kyselytutkimus tehtiin yhdeksässä sairaalassa Suomessa (2015-2016). Tulosten perusteella hoitotyön lähiesimiehet olivat vain kohtalaisen tyytyväisiä käytössä oleviin tietojärjestelmiin. He olivat jokseenkin saamaa mieltä siitä, että tietojärjestelmät tukivat heidän päätöksentekoa ja helpottivat tiedon hankintaa. He eivät olleet samaa eikä eri mieltä siitä, että tietojärjestelmät nopeuttivat tiedon hankintaa, tai siitä, että tietojärjestelmät ovat kehitetty tukemaan heidän työtään. He raportoivat, että he joutuvat käyttämään lukuisia eri järjestelmiä päätöksentekonsa tueksi päivittäin, ja he toivoivat yhtä tietojärjestelmä, joka kokoaa oleelliset tiedot yhteen paikkaan. Tulosten perusteella lähiesimiesten tiedon hankintaa tulisi tukea paremmin käyttäjien tarpeisiin perustuen. Tärkeiden tietojen tulisi olla nopeasti ja helposti saatavilla, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa ja asianmukaista. Tuloksia esitetään ”The International Conference on Nursing Informatics” konferenssissa. Hankkeesta on julkaistu artikkeli otsikolla ”Nursing Leaders’ Satisfaction with Information Systems in the Day-to-day Operations Management in Hospital Units” (ladattavissa: http://ebooks.iospress.nl/volume/nursing-informatics-2018-ict-to-improve-quality-and-safety-at-the-point-of-care).

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura-Maria Peltonen

Tiedote

Hoitotyön lähiesimies haluaisi tärkeät tiedot sujuvasti

15.8.2018

Hoitotyön lähiesimiesten tiedon hankintaa tulisi tukea paremmin käyttäjien tarpeisiin perustuen.

Hoitotyön lähiesimiehet joutuvat päivittäin käyttämään lukuisia eri tietojärjestelmiä päätöksentekonsa tueksi. Heidän mukaansa tarpeen olisi yksi tietojärjestelmä, joka kokoaa olennaiset tiedot yhteen paikkaan. Tärkeiden tietojen tulisi olla nopeasti ja helposti saatavilla, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa ja asianmukaista.

Tällaisia tutkimustuloksia esitteli Turun yliopiston projektitutkija Laura-Maria Peltonen hoitotyön tietojenkäsittelyn konferenssissa (The International Conference on Nursing Informatics). Tutkijatapaaminen järjestettiin Meksikossa kesäkuussa 2018. Teemana oli informaatiotekniikka hoitotyön laadun ja turvallisuuden parantajana.

Työsuojelurahasto tuki Peltosen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Esityksen otsikko oli Nursing Leaders’ Satisfaction with Information Systems in the Day-to-day Operations Management in Hospital Units.

Tutkimuksessa kuvattiin hoitotyön lähiesimiesten tyytyväisyyttä tietojärjestelmiin. Tutkimuksen aineisto koottiin kyselynä vuosina 2015–2016 yhdeksässä sairaalassa Suomessa.

Tulosten perusteella hoitotyön lähiesimiehet ovat vain kohtalaisen tyytyväisiä käytössänsä oleviin tietojärjestelmiin. Esimiehet olivat jokseenkin saamaa mieltä siitä, että tietojärjestelmät tukivat päätöksentekoa sekä siitä, että tietojärjestelmät helpottavat tiedon hankintaa. He eivät olleet samaa eivätkä eri mieltä siitä, että tietojärjestelmät nopeuttavat tiedon hankintaa, tai siitä, että tietojärjestelmät olisi kehitetty tukemaan heidän työtään.

Tuloksista julkaistu artikkeli on vapaasti luettavissa verkossa, katso Materials-kohta.

  

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Laura-Maria Peltonen, Kristiina Junttila, Sanna Salanterä. Nursing Leaders’Satisfaction with Information Systems in the Day-to-day Operations Management in Hospital Units. IOS Press.

Pages 203 – 207

http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/49132