Hoitotyösensitiiviset tunnusluvut Suomessa — kansallinen rekisteritutkimus

47th Biennial Convention, Sigma, 11.-15.11.2023, San Antonio, Texas, USA

Hanketiedot

Hankenumero
230251

Hakija
Tarja Kvist

Toteuttaja
Tarja Kvist

Lisätietoja
Tarja Kvist
tarja.kvist@uef.fi

Toteutusaika
9.11.2023 - 16.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 351 euroa

Tiivistelmä

Vuodesta 2016 alkaen Suomessa on kerätty hoitotyösensitiivistä tunnuslukutietoa hoitohenkilökunnan työtyytyväisyydestä, työhön sitoutumisesta, potilastyytyväisyydestä, painehaavaumista ja kaatumisista. Tunnusluku- eli rekisteriaineistot ovat vuosilta 2019-2021. Tutkimuksessa selvitetään tunnuslukujen välisiä yhteyksiä. Henkilökuntapulan vallitessa, on tärkeää tunnistaa erityisesti tunnuslukujen välisiä yhteyksiä ja niitä selittäviä tekijöitä. Ja näin edistää hoitohenkilökunnan työssä pysymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Kvist