Hoitotyösensitiiviset tunnusluvut Suomessa — kansallinen rekisteritutkimus

47th Biennial Convention, Sigma, 11.-15.11.2023, San Antonio, Texas, USA

Hanketiedot

Hankenumero
230251

Hakija
Tarja Kvist

Toteuttaja
Tarja Kvist

Lisätietoja
Tarja Kvist
tarja.kvist@uef.fi

Toteutusaika
9.11.2023 - 16.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 351 euroa

Tulokset valmistuneet
27.11.2023

Tiivistelmä

Vuodesta 2016 alkaen Suomessa on kerätty hoitotyösensitiivistä tunnuslukutietoa hoitohenkilökunnan työtyytyväisyydestä, työhön sitoutumisesta, potilastyytyväisyydestä, painehaavaumista ja kaatumisista. Tunnusluku- eli rekisteriaineistot ovat vuosilta 2019-2021. Tutkimuksessa selvitetään tunnuslukujen välisiä yhteyksiä. Henkilökuntapulan vallitessa, on tärkeää tunnistaa erityisesti tunnuslukujen välisiä yhteyksiä ja niitä selittäviä tekijöitä. Ja näin edistää hoitohenkilökunnan työssä pysymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Kvist

Tiedote

Hoitotyösensitiiviset tunnusluvut Suomessa — kansallinen rekisteritutkimus

27.11.2023

Tiivistelmä

Hoitotyösensitiiviset tunnusluvut ovat olleet kansainvälisesti kiinnostuksen kohteena jo vuosikymmeniä ja Suomessa on v. 2016 lähtien kerätty kansallista hoitotyösensitiivistä tunnuslukutietoa, jotta sairaaloiden toimintaa voidaan verrata. Esityksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää hoitotyösensitiivisiä tunnuslukuja: hoitohenkilökunnan sitoutuneisuus, työtyytyväisyys, potilastyytyväisyys, kaatumisten ja painehaavaumien ilmaantumine ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä vuosina 2019-2022. Lisäksi tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia muutoksia ajassa. Keskeinen tulos oli, että hankkeeseen osallistuneiden sairaaloiden välillä oli eroja. Sairaalat voivat oppia toistensa hyvisä käytännöistä ja näin edistää erityisesti työtyytyväisyyttä.

Tausta

Sigman järjestämä Biennial Convention on erinomainen konferenssi esittää hoitotyösensitiivisiä laatuindikaattoreita kuvaavia tuloksia. Osallistujia on laajasti, nytkin yli 50 eri maasta, oli tärkeää jakaa tietoa ainutlaatuisesta kansallisesta hankkeesta ja kertoa alustavia tuloksia. Tavoitteena oli myös luoda uusia kansainvälisiä suhteita tulevaisuuden tutkimuksen varalla.

Aineisto

Kyseessä on rekisteritutkimus, joka sisälsi seuraavat aineistot v. 2019-2021: Potilastyytyväisyys (Potilaspalautekysely: 22 kysymystä) (N potilaat:10499-17337) , sitoutuneisuus (NurseEngagementScale plus kysely: 53 väittämää) (N hoitajat: 4585-8640) ja kaatumiset ja painehaavaumat v. 2021-2022. Aineistot on analysoitu tilastollisesti.

Tulokset ja johtopäätökset

Keskeinen tulos on merkittävä yhteistyö kansallisesti hankkeessa. Hankkeen neljässä osatutkimuksessa on yhteensä 11 kansainvälistä tieteellistä artikkelia kirjoitusprosessissa, ainakin yksi on jo lehdessä arvioitavana. Tulokset osoittavat eroja sairaaloiden välillä ja myös mm. painehaavaumissa mittausjaksojen välillä. Tulokset ovat jo olleet hyödyllisiä kehitettäessä ja arvioitaessa organisaatioiden toimintaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esityksen uutuusarvo on kerätyn tiedon laajuus, eli aineistot ovat 12 sairaalasta, usean vuoden ajalta. Tutkimuksen kohde hoitajien sitoutuminen ja työtyytyväisyys tuottaa merkittävää tietoa suomalaisesta työelämästä. Suomalainen työelämä tarvitsee yleistettävää laajaa tutkimustietoa hoitohenkilökunnan tilanteesta terveydenhuollossa jatkuvan kehittämisen tueksi. Erityisesti työssä pysymisen kannalta tietoa hoitohenkilökunnalta voidaan käyttää erilaisten interventioiden kehittämisessä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa