HSEQ-viestintäkanava

Hanketiedot

Hankenumero
112144

Hakija
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Toteuttaja
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Lisätietoja
Seppo Väyrynen
seppo.vayrynen@oulu.fi

Toteutusaika
1.4.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2012
37 700 euroa

Kokonaiskustannukset
39 910 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

HSEQ-palvelutoimittaja-arviointitoiminta on laajentunut, ja se on entistä vakiintuneempi osa prosessiteollisuuden suurten tilaajayritysten ja niiden toimittajien verkoston johtamista.

HSEQ-tilaajaklusterin sekä arvioitujen ja potentiaalisten arvioitavien toimittajayritysten kommunikointi on osa HSEQ-arviointitoimintaa. Klusterissa on havaittu, että viestintää ja sen kanavia on lisättävä ja monipuolistettava sekä siirrettävä dynaamisempaan ja sosiaalisen viestinnän piirteiden suuntaan. Tehostuvan viestinnän kautta on tarpeen ja sopiva aika tuoda esille yritysten kokemukset ja sitoutuminen sekä tutkimustulokset, jotka osoittavat että menettely ohjaa ja kannustaa parempaan työympäristöön ja työelämän laatuun sekä kokonaisvaltaisesti hyviin käytäntöihin ja tätä kautta tuottavuuteen.

Hankkeen päätavoitteena on viestinnän tehostaminen, sillä klusterissa ja toimittajaverkostossa on havaittu nykyisen kommunikoinnin vaativan täydennystä. Sisäisen viestinnän ohella tavoitellaan myös tärkeitä markkinointiviestinnän rooleja. Dynaamisten verkkosivujen rinnalla monimuotoisilla viesteillä herätellään myös uusia yrityksiä toimintaan mukaan. Se on myös sidosryhmille merkittävää.

Viestintäkanavan sisältö hyödyntää TUOLATU-hankekokonaisuudessa (TSR-hankenumerot: 107061 TUOLATU, 109357 TUOLATU II) saatuja tuloksia.

Viestintäkanava, joka toteutetaan www.hseq.fi sivuston merkittävänä laajennuksena, otetaan täysimittaisena käyttöön vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Väyrynen

Tiedote

HSEQ-palvelutoimittajien arviointijärjestelmälle internetsivusto

1.12.2012

HSEQ-palvelutoimittajien arviointijärjestelmä on saanut
 internetsivuston https://www.hseq.fi uudeksi
viestintäkanavakseen. Sivustolta saa suoraan tietoa, kuinka
työterveyttä ja -turvallisuutta (Health, Safety),
ympäristövastuullisuutta (Environment) ja laaduntuottokykyä
(Quality) arvioiva järjestelmä toimii, kuinka siihen voi päästä
mukaan ja kuinka se soveltuu eri käyttäjille.

Hankkeesta vastasi Oulun yliopiston työtieteen yksikkö
yhteistyössä HSEQ-arviointia kehittävän ja käyttävän
teollisuusklusterin ja pääarvioijaorganisaation kanssa.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Johtamisen tukijärjestelmä

Yhä useampi tuotannollinen yritys tarvitsee toimintansa tueksi
erilaisia palvelutoimittajia, jotka voivat toimia sen alueella
lyhytkestoisen tai jatkuvan ja pitkäkestoisen palvelutehtävän
vaatiman ajan.

Valitessaan palvelutoimittajaa vastuullinen tilaajayritys arvioi
palvelutoimittajayrityksen toiminnallista osaamista ja kyvykkyyttä
esimerkiksi HSEQ-asioiden eli työterveyden, työturvallisuuden,
ympäristöasioiden ja laadun osalta.

Tilaajayrityksillä voi olla kymmeniä tai jopa satoja
palvelutoimittajia, joten niiden kaikkien arvioiminen voi olla
niille suhteellisen kallis ja aikaa vievä urakka.

Samoin toimittajayritys joutuu käyttämään paljon aikaa, kun eri
tilaajayritykset selvittävät kukin erikseen toimittajayrityksen
toimintatapoja. Siksi tilaajayrityksen kannattaa jakaa
arviointikuormaa toisten tilaajayritysten kesken. Pohjois-Suomesta
aloittaen on kehitetty toimintatapa, jossa tilaajayritykset
tuottavat yhteisellä järjestelmällä palvelutoimittajiensa
arviointeja.

Toiminnan ympärille on muodostunut valtakunnallinen eri
toimijoiden HSEQ®-ekosysteemi.  HSEQ-arviointimenettelyn
tieteellisenä asiantuntijana toimii Oulun yliopiston työtieteen
yksikkö. Pääarvioijana toimii Inspecta ja arviointimenettelyn
kouluttajana ja rekisterin ylläpitäjänä Pohto. Järjestelmään
kuuluvia tilaajayrityksiä ovat Andritz, Efora, Nokian Renkaat,
Outokumpu ja Rautaruukki.

Työsuojelurahasto on tukenut aiemminkin merkittävästi
järjestelmän kehittämistä ja vaikutusten seurantaa (hankkeet
106275, 107061, 109072 ja 109357).

Tehoa viestintään

Uusi  internetsivusto tuo kaivattua tehoa ja
monipuolisuutta HSEQ-viestintään.

Sisäisen viestinnän lisäksi sivusto palvelee myös
markkinointiviestintää, sillä sivuston avulla oletetaan
saavutettavan uusia HSEQ-arvioinnista kiinnostuneita yrityksiä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

https://www.hseq.fi