HUS henkilöstön hyvinvointi ja COVID -19 pandemiaan liittyvät traumaattiset kokemukset – ensimmäisiä tuloksia

European Congress on Psychiatry 10-130421 Firenze, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
200494

Hakija
Tanja Laukkala

Toteuttaja
Tanja Laukkala

Lisätietoja
Tanja Laukkala
tanja.laukkala@duodecim.fi

Toteutusaika
10.4.2021 - 13.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 650 euroa

Tulokset valmistuneet
17.5.2021

Tiivistelmä

HUS henkilöstön hyvinvointi COVID -19 pandemian aikana (HUS HEHY COVID-19)-tutkimus on etenevä 18 kuukauden kohorttitutkimus. Kesäkuussa 2020 alkaneen tutkimuksen ensimmäiseen sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 5000 työntekijää, joista 62 % oli sairaanhoitajia. Tutkimuksessa verrataan COVID-19 potilaiden hoitoon osallistuneita muuhun henkilökuntaan hyvinvoinnin osalta. Poikkeuksellisen kuormituksen esiin tulleet psyykkiset vaikutukset korostavat psykososiaalisen tuen järjestämisen merkitystä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tanja Laukkala

Tiedote

HUS:n henkilöstön hyvinvointi ja COVID -19 pandemiaan liittyvät traumaattiset kokemukset

17.5.2021

Tiivistelmä

HUS:n henkilöstön hyvinvointi COVID -19 pandemian aikana (HUS HEHY COVID-19)-tutkimus on etenevä 18 kuukauden kohorttitutkimus. Kesäkuussa 2020 alkaneen tutkimuksen ensimmäiseen sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 5000 työntekijää, joista 62 % oli sairaanhoitajia. Tutkimuksessa verrataan COVID-19 potilaiden hoitoon osallistuneita muuhun henkilökuntaan psyykkisen hyvinvoinnin osalta. Ensilinjan COVID -19 potilaita hoitava henkilöstö altistui poikkevan kuormittaville pandemiatyöhön liittyville tapahtumille muita enemmän, nämä tapahtumat liittyivät psyykkiseen kuormitukseen koko henkilöstöllä. Poikkeuksellisen kuormituksen esiin tulleet psyykkiset vaikutukset korostavat psykososiaalisen tuen järjestämisen merkitystä.

Tausta

Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan COVID-19 -pandemian alkuvaiheessa terveydenhuollon henkilöstö kuormittui poikkeavasti. Erityisesti pandemian alkuvaiheessa valtaosa kuormituksesta Suomessa kohdistui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Tämän vuoksi HUS:ssa käynneistettiin kesäkuussa 2020 HUS henkilöstön hyvinvointi COVID -19 pandemian aikana (HUS HEHY COVID-19)-tutkimus, joka seuraa HUS henkilöstön psyykkistä kuormitusta pandemian ajan.

Aineisto

Kyseessä on sähköisin kyselyin toteutettava etenevä 18 kuukauden kohorttitutkimus. Joka vastauskerralla vastaaja saa tietoa psykososiaalisista tukipalveluista ja omat vastauksensa palautteena. Kyselyssä seurataan psyykkistä kuormittuneisuutta, univaikeuksia, ahdistus- ja masennusoireita sekä poikkeuksellisia pandemiatyöhön liittyviä kuormituskokemuksia seuraamuksineen strukturoiduin seuloin ja ensimmäisiä tuloksia kesäkuun 2020 kyselystä esiteltiin Euroopan Psykiatriyhdistyksen etäkokouksessa.

Tulokset ja johtopäätökset

Kesäkuussa 2020 alkaneen tutkimuksen ensimmäiseen sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 5000 työntekijää, joista 62 % oli sairaanhoitajia ja 9% lääkäreitä, 19% (N=4804) Hus:n henkilöstöstä. Kesäkuun vastauksissa ensilinjan henkilöstöllä esiintyi tilastollisesti merkittävästi enemmän pandemiatyöhön liittyviä poikkeuksellisen kuormittavia kokemuksia (43% vs 22%) ja kuormituskokemukset liittyivät psyykkisen kuormittuneisuuden riskiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

HUS HEHY COVID 19- tutkimushanke on laaja ja edelleen jatkuva seurantatutkimus sairaalahenkilöstön psyykkisestä hyvinvoinnista pandemia-aikana Suomessa. Euroopan psykiatriyhdistyksen vuosikokous on korkeatasoinen tieteellinen tapahtuma, johon osallistuminen mahdollistaa kv.arvioiden mukaan ensisijaisten tukimuotojen jalkauttamisen nyt ja myöhempien erityistilanteiden yhteydessä sairaahenkilöstön hyvinvoinnin seurantaan ja psykososiaalisiin tukitoimiin.