HUS henkilöstön hyvinvointi ja COVID -19 pandemiaan liittyvät traumaattiset kokemukset – ensimmäisiä tuloksia

European Congress on Psychiatry 10-130421 Firenze, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
200494

Hakija
Tanja Laukkala

Toteuttaja
Tanja Laukkala

Lisätietoja
Tanja Laukkala
tanja.laukkala@duodecim.fi

Toteutusaika
10.4.2021 - 13.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 650 euroa

Tiivistelmä

HUS henkilöstön hyvinvointi COVID -19 pandemian aikana (HUS HEHY COVID-19)-tutkimus on etenevä 18 kuukauden kohorttitutkimus. Kesäkuussa 2020 alkaneen tutkimuksen ensimmäiseen sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 5000 työntekijää, joista 62 % oli sairaanhoitajia. Tutkimuksessa verrataan COVID-19 potilaiden hoitoon osallistuneita muuhun henkilökuntaan hyvinvoinnin osalta. Poikkeuksellisen kuormituksen esiin tulleet psyykkiset vaikutukset korostavat psykososiaalisen tuen järjestämisen merkitystä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tanja Laukkala