Hybridin työn näkyvyydet ja näkymättömyydet: työn tuottavuus (jälki)pandeemisen ajan tietotyön tiloissa

Hanketiedot

Hankenumero
230273

Hakija
Hanne Vesala

Toteuttaja
Hanne Vesala

Lisätietoja
Hanne Vesala
hanne.vesala@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2023 - 31.7.2024

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus analysoi laadullisesti hybrideissä tiloissa työskentelyn vaikutusta työn koettuun tuottavuuteen kolmella tietotyön toimialalla. Aineisto koostuu työntekijöiden ja työnantajien haastatteluista sekä kuva-aineistosta. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisissa tiloissa hybridiä tietotyötä tehdään sekä miten hybridiä työtä voidaan järjestää tilojen avulla tuottavuutta ja hyvinvointia tukien. Tutkimus kehittää välineitä hybridin työn ala- ja tilannekohtaiseen organisointiin ja johtamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanne Vesala