Hyvä fiilis – Mielen hyvinvointitaidot työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
200498

Hakija
Tony Dunderfelt

Toteuttaja
Tony Dunderfelt

Lisätietoja
Tony Dunderfelt
tony@dialogia.fi

Toteutusaika
7.12.2020 - 9.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
5 700 euroa

Kokonaiskustannukset
5 700 euroa

Tulokset valmistuneet
16.2.2022

Tiivistelmä

Kirja ”Hyvä Fiilis – Mielen hyvinvointitaidot työelämässä” on tieteelliseen ajatteluun pohjautuva teos, jossa käydään tarkasti läpi syyt ja perustelut siihen, miksi ihmisen mielen (psyykkinen) hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeätä työelämässä.

Kirjassa paneudutaan argumentteihin mielen hyvinvoinnin kehittämisen puolesta ja vastaan. Ihmiskäsityksellisenä perustana toimii professori Lauri Rauhalan holistis-humanistinen analyysi, jota Tony Dunderfelt on kehittänyt eteenpäin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tony Dunderfelt

Tiedote

Hyvä fiilis - Mielen hyvinvoinnin kehittäminen työelämässä

16.2.2022

Tiivistelmä

Suomalaisessa työelämässä puhutaan paljon juhlapuheiden tasolla työntekijän jaksamisesta, itseohjautuvuudesta ja itsetuntemuksen tärkeydestä, vuorovaikutustaidoista ja stressin kohtaamiskyvyistä. Käytännössä ihmiset eivät kuitenkaan saa tietoa siitä, miten psykologisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään. ”Hyvä fiilis” kirjassa perustellaan mielen hyvinvoinnin kehittämisen tärkeyttä humanistisen psykologian viitekehyksestä käsin ja Lauri Rauhalan ihmiskäsityksen analyysillä. Täten luodan ainutlaatuisella tavalla tieteellinen perustelu harjoittelulle. Kirjassa olevat harjoitukset on kuvattu yksityiskohtaisesti, jotta niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille työntekijöille, kaikilla organisaation tasoilla.

Lähtökohdat

Kirja tarjoaa kaksi asiaa, jotka ovat puuttuneet organisaatioiden mielen hyvinvoinnin kehittämisohjelmista: Tieteellisesti hyvin perustellun ihmiskäsityksen ja psykologisten harjoitteiden yksityiskohtaiset kuvaukset. Tieteellisenä lähtökohtana toimii humanistinen, fenomenologinen psykologia ja suomalaisen emeritusprofessorin Lauri Rauhalan ihmiskäsitys. Tavoitteena on saada mielen hyvinvointi luonnolliseksi ja itsestäänselväksi perustaksi suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Psykologi Tony Dunderfelt opiskeli Lauri Rauhalan oppilaana Helsingin yliopiston soveltavan psykologian osastolla 1980-luvulla. Sen jälkeen hän on laajasti perehtynyt humanistiseen psykologiaan, sekä ulkomailla että Suomessa. Hän on yli 35-vuotisen psykologin urallaan kirjoittanut itsetuntemuksesta ja vuorovaikutuksesta sekä oppikirjoja että yleisiä tietoteoksia ja pitänyt satoja esitelmiä ja kursseja organisaatioiden kaikilla tasoilla.

Menetelmät

Teos muodostuu kahdesta osasta. Ihmiskäsitysanalyysistä ja käytännön mielen hyvinvointia kehittävistä harjoitteista. Ihmiskäsitys seuraa Lauri Rauhalan fenomenologista teoriaa, jota Tony Dunderfelt on kehittänyt eteenpäin. Harjoituksia on hiottu lukuisilla kursseilla ja perehtymällä kansainväliseen kirjallisuuteen psykoedukaatiosta, mielen hyvinvoinnin kehittämisestä ja käytännön opettamisesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Kirjan myötä on suomalaisessa työelämässä käytössä teos, joka seikkaperäisesti perustelee mielen hyvinvoinnin kehittämisen tarpeellisuuden ja antaa siihen käytännön eväät. Ilman tällaista teosta, ikäänkuin toiminnan ”blueprinttiä”, niin puheet kehittämisestä jäävät puheiden tasolle. Kirjan tavoitteena on myös hahmottaa suurta projektia; tehdä Suomesta hyvän itsetuntemuksen ja hyvien ihmissuhdetaitojen huippumaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirjassa on analysoitu, työelämään sovellettavalla tavalla, miten ihmisen sisäinen ns. intentionaalisuus toimii. Tämä termi on tuttu filosofian piiristä, mutta ei ymmärretty käytännönläheisellä tavalla. Perustana tälle on ihmismielen fenomenologinen analyysi. Tästä käsin voidaan tieteelliseen ajatteluun perustuvalla tavalla luoda käytännön psykologisia harjoitteita. Tämä prosessi, teoriasta käytäntöön, on ilmaistu kirjassa niin selkeällä tavalla, että se on kaikilla työpaikoilla sovellettavissa.