Hyvä fiilis – Mielen hyvinvointitaidot työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
200498

Hakija
Tony Dunderfelt

Toteuttaja
Tony Dunderfelt

Lisätietoja
Tony Dunderfelt
tony@dialogia.fi

Toteutusaika
7.12.2020 - 9.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
5 700 euroa

Kokonaiskustannukset
5 700 euroa

Tiivistelmä

Kirja ”Hyvä Fiilis – Mielen hyvinvointitaidot työelämässä” on tieteelliseen ajatteluun pohjautuva teos, jossa käydään tarkasti läpi syyt ja perustelut siihen, miksi ihmisen mielen (psyykkinen) hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeätä työelämässä.

Kirjassa paneudutaan argumentteihin mielen hyvinvoinnin kehittämisen puolesta ja vastaan. Ihmiskäsityksellisenä perustana toimii professori Lauri Rauhalan holistis-humanistinen analyysi, jota Tony Dunderfelt on kehittänyt eteenpäin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tony Dunderfelt