Hyvä työergonomia osaksi lentokonekuormaajien arkea

Hanketiedot

Hankenumero
117328

Hakija
Swissport Finland

Toteuttaja
Swissport Finland

Lisätietoja
Sanna Antola
sanna.antola@swissport.com

Toteutusaika
2.10.2017 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2017
9 147 euroa

Kokonaiskustannukset
18 294 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tehdä hyvästä työergonomiasta osa lentokonekuormaajien arkea: Kehitämme yhdessä työnopastajien, työsuojelun ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa uuden toimintamallin, jossa sovelletaan tutkimustiedon lisäksi työfysioterapian ja työnohjauksen asiantuntemusta sekä Swissportin työntekijöiden käytännön kokemusta toimivista käytännöistä ja yrityskulttuurista. Tavoitteena on siirtää painopiste oirelähtöisestä reagoinnista tuki- ja liikuntaelinvaivojen aitoon ennaltaehkäisyyn.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistyökumppanina toimivan asiantuntijaorganisaation kokemuksia aiemmista vastaavista hankkeista sekä tutkimuksia konservatiivisista menetelmistä, joilla on onnistuttu tuki- ja liikuntaelinoireilun vähentämisessä ja löydetty keinoja uusien käytäntöjen jalkauttamisessa oman henkilöstön avulla organisaatioon. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii OmaValmius Oy.

Toimintamallia rakennetaan yhteisissä työpajoissa ja käytännön harjoitteiden kautta, jotta työnopastajilla on mahdollista omaksua uusi toimintapa ja välittää sitä edelleen. Eteenpäin välitettävän tiedon ja suositeltavien toimintatapojen on oltava yrityksen omien työntekijöiden näkökulmasta realistisia ja arjessa helposti hyödynnettäviä. Osittain hankkeen yhteydessä ja sen kyljessä Swissportin Finlandille kehitetään myös helppokäyttöiset ja konkreettiset työkalut. Työkalujen avulla uuden toimintamallin jalkauttaminen ja ylläpitäminen rakennetaan sujuvaksi. Tulokset ovat käytettävissä helmikuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Antola

Tiedote

Lentokonekuormaajien työergonomia paranee tutorin avulla

31.1.2018

Lentokonekuormaajien työergonomiaa on kehitetty ergotutor-toiminnan avulla hyvin tuloksin. Mallissa työntekijät osallistetaan siten, että ergonomiasta tulee osa työpaikan arkea.

Ergotutor-toiminnan kehittämisen lähtökohtana oli Swissport Finlandilla työntekijöiden osallistaminen kehitystyöhön: heillä on käytännön tuntemus siitä, miten töitä tehdään hankalissa työasennoissa.

Tämä käytännön tietämys työasennoista, työtavoista ja yrityskulttuurista haluttiin yhdistää työfysioterapeutin asiantuntemukseen ja tutkimustuloksiin.

Uusi toiminta edellytti ergotutoreilta paljon oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Yhtiössä laadittiin myös opaskirja työergonomiasta. Pilottihankkeeseen valittiin 14 kouluttajaa ja tutoria rampin, aulan ja rahdin puolelta. Valinta kohdistui lähinnä kouluttajiin ja tutoreihin, sillä he ovat tärkeässä roolissa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja opastaminen oli heille luontevaa.

Kehittämishankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toiminut Helena Pahkajärvi Valmius Hyvinvointiin Group Oy:stä  veti pilottihankkeeseen osallistuneille sekä yksilöllisiä että ryhmämuotoisia työpajoja. Näissä työpajoissa rakennettiin uusi hyvän ergonomisen työskentelyn oppimisen ja ylläpidon toimintamalli, kehitettiin kohdennukset Swissportin tarpeisiin ja viimeisteltiin yhdessä uudet materiaalit.

Lentokonekurmaajan työ ramp-toiminnoissa, matkatavara-aulassa, rahtiterminaalissa ja korjaamolla on fyysisesti vaativaa: siellä työskennellään esimerkiksi ahtaissa lentokoneruumissa tai kuormataan matkatavaroita yli olkapäätason.

Osa henkilöstöstä työskentelee matkustajapalvelu-lounge- ja rahtivirkailijatehtävissä, jotka painottuvat asiakaspalveluun. Tuki-ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin syy sairauspoissaoloille ja työergonomian haasteet ovat myös osasyynä työtapaturmiin.

Työsuojelurahasto on tukenut Swissport Finlandin ergotutor-hanketta kehittämisavustuksella.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Sanna Antola, Työhyvinvointipäällikkö, Swissport Finland OyHelena Pahkajärvi, Työfysioterapeutti, OmaValmius Oy.. Loppuraportti. 19 sivua. 2018 Avaa

Ergotutor neuvoo ergonomiset työasennot. Telma-lehti 1-2019. https://telma-lehti.fi/ergotutor-neuvoo-ergonomiset-tyoasennot