HYVÄT TYYPIT, PARHAAT TIIMIT – tiimityöllä tuloksekkaaseen ja tuottavaan toimintaan

Hanketiedot

Hankenumero
116353

Hakija
Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Puhtauspalvelut

Toteuttaja
Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Puhtauspalvelut

Lisätietoja
Heli Lotti
heli.lotti@kouvola.fi

Toteutusaika
1.10.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2016
12 100 euroa

Kokonaiskustannukset
25 775 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeella tuetaan sekä Teknisen tuotannon Puhtauspalvelujen strategisia päämääriä että muutosprosessia kohti itseohjautuvia tiimejä. Hankkeella edistetään muutoksen läpiviemistä, henkilöstön toimintamallin mukaista osaamista sekä hyvinvointia. Tavoitteena on, että koko henkilöstö ymmärtää itseohjautuvuus- ja tiimityötaitojen olevan perusta onnistuneelle tiimityölle, tuloksekkaalle ja tuottavalle toiminnalle sekä asiakkuuksien hoitamiselle. Tiimit hoitavat laajempia kokonaisuuksia ja niillä on enemmän itsenäisyyttä. Toteuttajana toimii KSAO, Aikuisopisto.

Uutta verrattuna tarjolla oleviin palveluihin on osallistujien rooli aktiivisina toimijoina kehittämisprosessissa, ts. osallistujat luovat tiimilleen oman käsikirjan/mallin kunkin tiimin tavasta toimia. Toimintamallissa kootaan yhteen toiminnan kannalta keskeiset prosessit, ohjeet ja lomakkeet, tiimisopimus, johtaminen, esimiehen tuki ja viestintä sekä seurannan mittarit. Mallissa määritellään vastuut, valtuudet ja roolit esimiestasolta suorittavalle tasolle. Toimintamallin syntymistä tuetaan monipuolisella ohjauksella ja hyödyntämällä toimintatyylianalyysien tuloksia johtamisessa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Palautetta kerätään aktiivisesti koko hankkeen ajan.

HYVÄ TYÖ, REILU MEININKI on Kouvolan kaupungin työhyvinvointiohjelma; ”Meillä on mahdollisuus menestyä, kun puhallamme yhteen hiileen ja sidomme voimavarat strategian mukaiseen toimintaan”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Lotti

Tiedote

Kouvolan kaupungin puhtauspalvelussa edistettiin itseohjautuvaa tiimityötä

31.12.2017

Itseohjautuvuudella on tutkitusti positiivinen vaikutus työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen. Kouvolan kaupungin puhtauspalvelun hankkeessa edistettiin tiimimäistä työskentelytapaa hyvin tuloksin.

Ideana oli perehdyttää puhtauspalvelun henkilöstö itseohjautuvien tiimien toimintatapoihin, löytää puhtauspalvelulle luonnollinen tapa toimia itseohjautuvissa tiimeissä ja kannustaa tiimejä hoitamaan laajempia kokonaisuuksia itsenäisesti.

Hankkeen toteutti Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Kouvolan kaupungin Puhtauspalvelupäällikkö Heli Lotti. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Tiimikohtaiset toimintamallit

Kehityshankkeeseen osallistui noin 200 työntekijää. Mukana olivat kaupungin puhtauspalvelun siivoojat, laitoshuoltajat, tiimivastaavat, ohjaajat, esimiehet ja suunnittelijat. Tiimit koottiin maantieteellisesti ja tiimivastaavat nimesivät yhdessä tiimijäsenten kanssa omat 4-12 hengen tiiminsä.

Hankkeen aikana osallistujia ohjattiin työpajatyyppisesti tiimimäiseen työskentelyyn. Tiimit saivat hoitaa aiempaa itsenäisemmin laajempia kokonaisuuksia ja vastata työn suorittamisen jatkuvasta parantamisesta ja tehostamisesta.

Yksivuotisen hankkeen kuluessa useimmat tiimit laativat myös omat toimintamallinsa, joissa määriteltiin tiimikohtaisesti kaikkien vastuut, valtuudet ja roolit. Kunkin tiimin toimintamalliin koottiin muun muassa tiimisopimus, keskeiset prosessit, ohjeet, lomakkeet, seurannan mittarit, sekä tietoa viestinnästä, johtamisesta ja esimiehen tuesta.

Liki 80 % henkilökunnasta sitoutunut tiimityöskentelyyn

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että koko henkilöstö ymmärtää itseohjautuvuus- ja tiimityötaitojen olevan perusta onnistuneelle tiimityölle, asiakkuuksien hoidolle ja tuloksekkaalle ja tuottavalle toiminnalle.

Hankkeen päätyttyä Kouvolan kaupungin puhtauspalvelun koko henkilöstö oli osallistunut työpajatyöskentelyyn, jossa tiimien itseohjautuvuutta lisättiin esimerkiksi määrittelemällä mitä päätöksiä tiimi voi itsenäisesti tehdä. 79 % henkilöstöstä puolestaan kuului ja oli sitoutunut tiimiin, jolla oli oma toimintamallinsa.

Tiimikohtaisten toimintamallien käyttöönottoa ja sitoutumisastetta itseohjautuvaan tiimityöskentelyyn on jatkossa tarkoitus edistää johdon ja esimiesten tuella esimerkiksi vastuuttamalla henkilöstöä päätöksentekoon, selkeillä päämäärillä ja kaksisuuntaisella palautteella.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Heli Lotti. Avaa

. 2017. 16 sivua.