Hyveet työssä Kallion seurakunnan henkilöstön kehitysprojekti

Hanketiedot

Hankenumero
114186

Hakija
Kallion seurakunta

Toteuttaja
Kallion seurakunta

Lisätietoja
Teemu Laajasalo
teemu.laajasalo@evl.fi

Toteutusaika
12.3.2014 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2014
2 800 euroa

Kokonaiskustannukset
5 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

Työn hyveiden kehittäminen on uusi tapa vahvistaa työelämän eettisyyttä, työntekijöiden hyvinvointia ja työn tulosta. Hyveiden nostaminen työelämän keskiöön on jatkoa organisaatioissa 1980-luvun alusta käydyille arvokeskusteluille.

Hyveet työssä -prosessi perustuu ajatukseen, että hyveet tekevät paitsi yksilöstä myös yhteisöstä tai organisaatiosta hyvän. Hyveprosessin lähtökohtana on, että jokaisella toimivalla työyhteisöllä on välttämättä jo valmiiksi hallussaan toimintansa kannalta keskeisimmät hyveet, vaikkakaan ei tietoisuuteen nostettuina eikä huippuunsa kehitettyinä. Olemassa olevien ja mahdollisten muiden hyödyllisiksi katsottujen hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen auttavat tekemään yksilöistä, yhteisöistä ja organisaatioista entistä parempia.

Nykyinen Kallion seurakunta on syntynyt vuonna 2011 Alppilan ja Kallion seurakunnan yhdistyessä. Seurakuntien yhdistymisen ja helmikuussa 2013 tapahtuneen kirkkoherran vaihdon jäljiltä seurakunnan työkulttuuri on vasta vakiintumassa. Tässä tilanteessa työn hyveiden kehittämisellä haetaan työyhteisöön vakautta ja johtamisen kehittämiselle pohjaa.

Työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta hankkeen odotettavissa olevana tuloksena on työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden lisääntyminen sekä työmotivaation ja työhön sitoutumisen vahvistuminen. Organisaation näkökulmasta hankkeen odotetaan kasvattavan työn laatua sekä vahvistavan organisaation joutavuutta ja paineensietokykyä. Hankkeen vastuuhenkilönä on kirkkoherra Teemu Laajasalo.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Laajasalo

Tiedote

Hyveitä kehittämällä myös työn mielekkyys lisääntyy

30.9.2014

Kallion seurakunnan työyhteisöä kehitettiin onnistuneesti työn
hyveiden näkökulmasta. Hyveet tekevät sekä yksilöstä että
yhteisöstä paremman, todettiin kehittämishankkeessa.

Työn hyveiden kehittäminen on uusi tapa vahvistaa työelämän
eettisyyttä, työntekijöiden hyvinvointia ja työn tulosta. Hyveiden
nostaminen työelämän keskiöön on jatkoa organisaatioissa 1980-luvun
alusta käydyille arvokeskusteluille.

Kallion seurakunnassa Helsingissä työyhteisöä parannettiin
hyveitä kehittämällä uudessa tilanteessa, kun seurakunta sai uuden
kirkkoherran. Nykyinen Kallion seurakunta syntyi vuonna 2011, kun
Alppilan ja Kallion seurakunnat yhdistyivät. Työn hyveiden
kehittämisellä haettiin työyhteisöön vakautta ja johtamisen
kehittämiselle pohjaa, ja tässä onnistuttiin hyvin.

Hyveet työssä -prosessi perustuu ajatukseen, että hyveet tekevät
paitsi yksilöstä myös yhteisöstä tai organisaatiosta hyvän.
Hyveprosessin lähtökohtana on, että jokaisella toimivalla
työyhteisöllä on välttämättä jo valmiiksi hallussaan toimintansa
kannalta keskeisimmät hyveet, vaikkakaan ei tietoisuuteen
nostettuina eikä huippuunsa kehitettyinä.

Olemassa olevien ja mahdollisten muiden hyödyllisiksi
katsottujen hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen
auttavat tekemään yksilöistä, yhteisöistä ja organisaatioista
entistä parempia. Kallion seurakunnassa kaikki työntekijäryhmät
olivat hankkeessa mukana.

Hyveet osaksi arkea

Kallion seurakunnassa hyve-prosessi aloitettiin eettisellä
luennolla, johon kaikki osallistuivat. Luentoa seurasi keskustelu.
Sen jälkeen seurakunnassa pidettiin seitsemän viikon
kehittämisjakso, jolloin hyveiden merkitystä arjessa vahvistettiin.
Seurakunnan työntekijät pelasivat Hyve-peliä, mikä lujitti hyveiden
solahtamista arkeen.

Kallion seurakunnassa tärkeimmiksi hyveiksi nousivat
suvaitsevaisuus, vastuullisuus ja joustavuus. Hyveiden toteutuminen
arjessa selvitettiin henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn tulosten
selvittyä listattiin ideoita, joiden avulla hyveitä voitiin
kaikkiaan kolmen kuukauden kehittämisjakson aikana vahvistaa.

Hyveprosessin tulokset vastasivat odotuksia. Kyselyn mukaan
hyveen tasolla olevien alakohtien määrä oli kehittämisjakson myötä
noussut 18:sta 24:ään. Työterveyslaitoksen hankkeen yhteydessä
toteuttama kysely osoitti, että henkilöstö koki työn mielekkyyden,
motivaation, työhön sitoutumisen, paineensietokyvyn ja koetun
työhyvinvoinnin nousseen prosessin kuluessa.

Organisaation näkökulmasta hankkeen odotetaan kasvattavan työn
laatua sekä vahvistavan organisaation joutavuutta ja
paineensietokykyä.  Hankkeen vastuuhenkilönä on kirkkoherra
Teemu Laajasalo. Ulkopuolisena hyveiden ja etiikan
asiantuntijana toimii eetikko
Antti Kylliäinen Syfron Oy:stä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

YHTEISÖLLISET HYVEET KALLION SEURAKUNNASSA Työyhteisön kehittämishanke keväällä 2014 Avaa