Hyvin johdettu -podcast

Hanketiedot

Hankenumero
220049

Hakija
Onnia Services

Toteuttaja
Onnia Services

Lisätietoja
Katriina Karkulehto
katriina@onniaservices.fi

Toteutusaika
15.3.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.3.2022
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
6.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan Hyvin johdettu -podcastin toinen tuotantokausi työhyvinvoinnin ja johtajuuden aiheista tutkittuun tietoon pohjaten. Viestintätuotteen avulla edistetään tutkitun tiedon levittämistä ja soveltamista työelämään. Haastateltavat ovat suomalaisen työelämän tutkijoita ja alansa vaikuttajia. Hankkeessa kehitetään podcastin konseptia eteenpäin ja pyritään löytämään keinoja sisällön entistä laajempaan levitykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katriina Karkulehto

Tiedote

Hyvin johdettu -podcast: tutkimustietoa ja kokemuksia hyvinvoinnin johtamisesta

6.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin Hyvin johdettu -podcastin uusi tuotantokausi työhyvinvoinnin, johtajuuden ia inhmillisesti kestävän työelämän aiheista tutkittuun tietoon pohjaten. Podcast-sarjassa kuullaan suomalaisen työelämän tutkijoiden ja alansa vaikuttajien puheenvuoroja ajankohtaisista tutkimuslöydöksistä käytäntöön soveltaen.

Podcast-jaksojen linkit löytyvät osoitteesta: www.onniaservices.fi/podcast

Tausta

Organisaatiot toimivat nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä hyvinvoinnin johtamisen aiheiden ja haasteiden parissa päivittäin. Kokemustiedon ohella tutkimustieto auttaa muun muassa hahmottamaan ajankohtaisia ilmiöitä laajempina kokonaisuuksina sekä kehittämään työyhteisöjä ja niiden toimintaa tarjoamalla tueksi erilaisia viitekehyksiä, työkaluja ja suosituksia. Tutkimusaiheita käsitellään podcastissa käytännönläheisellä ja inhimillisellä tavalla.

Aineisto

Hanke pohjautui podcastin vierailijoiden vankkaan tutkimukselliseen osaamiseen omalla asiantuntija-alallaan. Jaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin vierailijoiden tekemiä tuoreita tutkimuksia, joita he käytännönläheisesti avasivat jaksoissa. Podcast-sarjan toisen tuotantokauden jaksot muodostavat lähes yksitoista tuntia kerrontaa työhyvinvoinnista ja johtajuudesta.

Menetelmät

Podcast-jaksot toteutettiin empiirisesti laadullisella otteella. Haastattelut toteutettin osin vierailijoiden tutkimusteemojen pohjalta. Teoreettinen viitekehys muodostui poikkitieteelliseksi vierailijoiden edustaessa useita eri tieteenaloja. Haastateltavat pohjasivat kerrontansa omien tutkimustensa teoreettisiin taustoihin.

Tulokset

Hankkeessa tuotettiin Hyvin johdettu -podcastin toinen tuotantokausi, yhteensä kolmetoista jaksoa, 30-60 min. per jakso. Jaksot ovat vapaasti kuunneltavissa kuudella podcast-alustalla. Sarjassa vastataan muun muassa kysymyksiin millaisia asioita ja kokemuksia hyvään johtajuuteen, hyvinvointiin ja inhimillisesti kestävään työelämään liitetään? Miten tulos ja kilpailuetu syntyvät hyvällä johtamisella? Entä mitä on olla ”hyvin johdettu”?

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Podcast-sarjan jaksoja voi käyttää esimerkiksi koulutus- ja opetustarkoituksiin sekä itsensä ja työyhteisöjen kehittämiseen. Podcastissa käsiteltävät tieteellisesti tutkitut, ajankohtaiset sekä tulevaisuuteen katsovat työelämän ilmiöt avautuvat ja täsmentyvät kuulijoille käytännönläheisesti. Ne tarjoavat kokemuksia johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä. Sarjasta voi löytää uusia ideoita inhimillisesti kestävän työelämän ja johtamisen edistämiseen sekä ohjenuoria näihin aihealueisiin.

Aineisto

Hyvin johdettu -podcastin jaksojen aiheet ja vierailijat. Loppuraportti
Jaksot löytyvät täältä: https://anchor.fm/katriina-karkulehto Avaa