Hyvinvointi ja yhteisöllisyys monipaikkatyön ytimessä (HYMY)

Hanketiedot

Hankenumero
230152

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2023 - 30.9.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
122 000 euroa

Kokonaiskustannukset
221 878 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa monipaikkatyön (lähi-, hybridi- ja etätyö) vaikutuksista työntekijöiden psykologiseen hyvinvointiin, sosiaalisiin voimavaroihin ja työtoimintaan sekä käytännön keinoja näiden tekijöiden edistämiseen. Pandemia-aika on lisännyt merkittävästi etätyön määrää ja työpaikoilla tarvitaankin tutkimukseen perustuvaa tietoa rakennettaessa parhaita käytäntöjä. Hankkeessa kerätään pitkittäiskyselyaineistoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen