Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään: ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille.

Hanketiedot

Hankenumero
190386

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Taina Hintsa
taina.hintsa@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.10.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
192 299 euroa

Tiivistelmä

Työelämässä korostuvat jatkuva muutos ja kehittymistarpeet, mikä asettaa jatkuvan oppimisen vaatimuksia organisaatioille, johtamiselle ja työntekijöille. Työntekijällä on entistä enemmän haasteita omien resurssien yhteensovittamisessa työelämän vaatimusten kanssa. Yhteensovittamiseen tarvitaan yksilöllisiä tunnetaitoihin liittyviä voimavaratekijöitä. Systemaattista tieteellistä tutkimusta tunnetaitojen, hyvinvoinnin ja palautumisen välisistä yhteyksistä ei ole vielä riittävästi. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa tunnetaitojen, hyvinvoinnin, työkyvyn ja palautumisen välisistä yhteyksistä sekä kehitetään näitä edistäviä tunnetaitoja harjoittava ohjelma. Hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksen aineistoina ovat opettajista (n=76) ja valmentajista (n=72) koostuvat aineistot. Ohjelman osallistujat tulevat kolmesta eri toimialan organisaatiosta (osallistujat n=48 ja vertailuryhmä n=12). Tietoa kerätään monipuolisesti määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä: haastatteluilla, kyselylomakkeilla, kotitehtävillä ja 360˚ -palautteilla. Aineistoja käsitellään määrällisin ja laadullisin menetelmin. Tulokset palvelevat monipuolisesti suomalaista työelämää. Hankkeessa kehitetty, tutkimusnäyttöön perustuva ohjelma harjoittaa tunnetaitoja, joilla voidaan edistää esimiesten hyvinvointia, työkykyä ja työstä palautumista. Hanke vastaa esimiehen resurssien ja työelämän vaatimusten yhteensovittamisen tarpeisiin ja tuottaa elinvoimaa suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Hintsa