Hyvinvointialueiden mielenterveyden edistämisen kyvykkyyden, osaamisen ja yhteistoimijuuden vahvistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
220261

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Nina Tamminen
nina.tamminen@thl.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
123 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 777 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen mielenterveyden edistämisen kyvykkyyttä, osaamista ja yhteistoimijuutta. Yhteiskehittämisen menetelmin tuotamme mielenterveyden edistämisen osaamisen, roolien ja tehtävien sisällöt sekä yhteistyötä ja yhteistoimintarakenteita kuvaavan ekosysteemisen mallinnuksen hyvinvointialueelle. Uudet hyvinvointialueet voivat hyödyntää tuotettua tietoa ja mallinnusta mielenterveyden edistämisen ja osaamisen kehittämisessä sekä johtamisen työkaluna.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Tamminen