Hyvinvointikoulutus kasvatus- ja opetusalan johdolle

Hanketiedot

Hankenumero
190465

Hakija
Terve Oppiva Mieli ry

Toteuttaja
Terve Oppiva Mieli ry

Lisätietoja
Salla-Maarit Volanen
salla-maarit.volanen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 30.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.10.2019
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 348 euroa

Tulokset valmistuneet
11.8.2020

Tiivistelmä

Nykypäivän ärsykealtis ja nopeatempoinen yhteiskunta sekä teknologian nopea kehitys haastavat keskittymiskykyämme. Sekä aikuiset että lapset ja nuoret tarvitsevat konkreettisia työkaluja oman hyvinvointinsa edistämiseen ja tarkkaavaisuuden vahvistamiseen. Kasvatus- ja opetusalan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulisikin olla hyvinvoinnintaitojen, kuten tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen osana päiväkoti- ja koulupäiviä. Ko. taitojen jalkauttaminen lasten ja nuorten arkeen vaatii koulutetut opettajat ja henkilöstö puolestaan tarvitsee vahvan tuen kasvatus- ja opetusalan johtajilta.

Kehitämme opetus- ja kasvatusalan johtajille räätälöidyn tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoihin pohjautuvan hyvinvointikoulutuksen. Koulutusmenetelmä tarjoaa päiväkotien johtajille, oppilaitosten rehtoreille ja sivistystoimen johtajille työkaluja heidän oman hyvinvointinsa edistämiseen sekä henkilöstön hyvinvointijohtamisen kehittämiseen. Koulutus on 8 viikon verkkokoulutus sisältäen kouluttajan ohjaamat webinaarit, teoriavideot sekä tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoja vahvistavat harjoitusäänitteet.

Tämä on Suomessa ainutlaatuinen opetus- ja kasvatusalan johtajille räätälöity koulutusmenetelmä, jonka myötä tarjoamme johtajille työkaluja oman hyvinvoinnin edistämiseen sekä keinoja kannustaa ja tukea päiväkotien ja oppilaitosten henkilöstöä tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojen jalkauttamisessa osaksi päiväkotien ja koulujen arkea.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salla-Maarit Volanen

Tiedote

Läsnäoleva johtaja –verkkokoulutus kasvatus- ja opetusalan johtajille

11.8.2020

Tiivistelmä

Nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan tarkkaavaisuutta kehittäviä ja hyvinvointia edistäviä konkreettisia työkaluja. Läsnäoleva johtaja –verkkokoulutus on kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu 8 viikon tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutus, jonka tavoitteena on tarjota johtajille työkaluja heidän oman hyvinvointinsa edistämiseen sekä itsensä johtamisen taitojen ja työyhteisön hyvinvointijohtamisen kehittämiseen. Koulutus sisältää viikoittaiset teoriavideot, harjoitusäänitteet, reflektointitehtävät, asiantuntijahaastattelut ja kouluttajan ohjaamat webinaarit. Osallistuminen verkkokoulutukseen on mahdollista kaikissa Suomen kunnissa. Koulutuksen hyödyt näkyvät koko työyhteisön lisääntyneenä hyvinvointina.

Tausta

Nykypäivän yhteiskunta on virikekylläinen ja monen asian samanaikaista tekemistä korostava ja näin hajottaa tarkkaavaisuuttamme ja kykyämme olla läsnä. Tutkimusten mukaan tarkkaavaisuudesta nouseva kyky olla läsnä edistää hyvinvointia ja uuden oppimista tehokkaammin kuin mikään toinen yksittäinen kyky. Koulutuksen tavoitteena on edistää kasvatus- ja opetusalan johtajien läsnäolo-, hyvinvointi-, vuorovaikutus- ja myötätuntotaitoja, sekä kykyä itsensä ja työyhteisön johtamiseen.

Aineisto

Koulutus perustuu alan kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimustuloksiin sekä työryhmämme kehittämän kouluhenkilökunnalle suunnatun koulutuksen tuloksiin. Tutkimukset osoittavat tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen olevan tehokas keino edistää läsnäoloa, hyvinvointia ja työssä jaksamista. Tutkimus osoittaa myös johtajien esimerkin tärkeyden hyvinvointia edistävien uusien toimintamallien jalkauttamisessa. Johtajille suunnatun koulutuksen myötä ko. taidot leviävät koko työyhteisöön.

Menetelmät

Työryhmämme kehittämät kouluhenkilöstön koulutukset luovat perustan Läsnäoleva johtaja -koulutuksen toteutukselle. Kouluhenkilöstön koulutuksen käyneet ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen ja he ovat kokeneet saaneensa työkaluja oman hyvinvointinsa edistämiseen. Läsnäoleva johtaja -koulutuksen rakenteessa, sisällössä ja toteutustavassa on huomioitu kouluhenkilöstön koulutuksen vaikuttavat käytänteet sekä alan kansainvälisissä tutkimuksissa toimiviksi todetut koulutusmenetelmät.

Tulokset

Koulutus tarjoaa kasvatus- ja opetusalan johtajille tutkitusti toimivia työkaluja itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. 8 viikon koulutus sisältää teoriavideot, tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavat harjoitusäänitteet ja kouluttajan ohjaamat webinaarit. Koulutuksen vaikutukset näkyvät vahvistuneissa itsensä johtamisen taidoissa ja hyvinvointitaidoissa, lisääntyneenä työssä jaksamisena ja vahvistuneena hyvinvointijohtamisena.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Koulutus on Suomessa ainutlaatuinen kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu heidän omaa hyvinvointiaan ja työyhteisön hyvinvointia edistävä koulutus. Se tarjoaa johtajille tukea tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen jalkauttamiseksi työyhteisön sekä lasten ja nuorten pariin osaksi päiväkotien ja koulujen arkea. Koulutus on suunniteltu kohderyhmä huomioiden ja se on integroitavissa osaksi johtajien työpäivää. Verkkokoulutukseen voi osallistua kaikista Suomen kunnista.

Aineisto

Terve Oppiva Mieli ry. Läsnäoleva johtaja -koulutus. Loppuraportti. 6/2020. Avaa