Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – Muonion kunta kohti valmentavaa ja osallistavaa työkulttuuria

Hanketiedot

Hankenumero
200276

Hakija
Muonion kunta

Toteuttaja
Valmennustalo Virta Oy

Lisätietoja
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
11 620 euroa

Kokonaiskustannukset
23 240 euroa

Tiivistelmä

Muonion kunta päätti loppuvuonna 2019 käynnistää organisaatiouudistuksen, jossa työhyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä asemassa. Uuden kunta-ajan organisaation edellytys on oppiva ja hyvinvoiva organisaatio. Yhteistyön ja osallistumisen lisääntyminen ovat avaintavoitteita resurssitehokkaiden palveluiden tuottamisessa. Hankkeen myötä on tarkoitus kehittää johtamis- ja alaistaitoja kestävästi ja yhteisesti siten, että myös palveluita on mahdollista tulevaisuudessa tuottaa yhdessä prosesseina, osallistaen sekä hallintokuntarajat ylittäen.

Hanke toteutetaan Muonion kunnan ja Valmennustalo Virta Oy:n yhteistyössä vuoden 2020 syyskuun ja vuoden 2021 huhtikuun välisenä aikana. Hankkeen uutuusarvo tulee erityisesti kehittämismenetelmistä. Hankkeessa käytetään henkilöstön osallistamisen lisäksi digitaalista oppimisalustaa. Kehittämisprosessissa osallistetaan koko kunnan henkilöstö asettamaan tiimeille omat kehittämistavoitteet esimiehen johdolla. Esimiehiä motivoidaan ja ohjataan toimimaan työyhteisön kehittäjinä ja valmentajina. Valmentavan esimiestyön kehittymistä tuetaan digitaalisen oppimisalustan, Qridin, avulla.

Kehittämisprosessi toteutetaan yhteisöllistä oppimista tukevin osallistavin ja toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena on muun muassa, että työhyvinvointi vahvistuu, uuden oppiminen etenee nopeammin ja joustavammin, muutosvalmius kasvaa, sitoutuminen organisaatioon vahvistuu, vuoropuhelu lisääntyy ja työyhteisötaidot sekä digivalmiudet kehittyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Pinola