Hyvinvoivasti ikääntyneiden palveluissa – Hoitotyöntekijöiden työuravalinnan edistäminen työhyvinvoinnin keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
220071

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Sanna Koskinen
smtkos@utu.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 31.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
165 035 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu uransa alussa olevien hoitotyöntekijöiden työurien suuntaamiseen ja pysymiseen ikääntyneiden palveluissa työhyvinvointia vahvistamalla. Laadukkaisiin ikääntyneiden palveluihin tarvitaan hyvinvoivia ammattilaisia ja tietoa työhyvinvoinnin tukemiseksi, jota tuotetaan tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsauksella, kansallisella kyselyllä ja fokusryhmähaastatteluilla. Näiden tulosten pohjalta laaditaan toimintakehys työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Koskinen