ICELW 2013 The International Conference on e-Learning in the Workplace (IELA), 12. – 14.6.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113180

Hakija
Erika Tanhua-Piiroinen

Toteuttaja
Erika Tanhua-Piiroinen

Lisätietoja
Erika Tanhua-Piiroinen
erika.tanhua-piiroinen@tuni.fi

Toteutusaika
11.6.2013 - 5.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 420 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2013

Tiivistelmä

The International Conference on e-Learning in the Workplace (ICELW), on vuosittain järjestettävä konferenssi Columbian yliopistossa New Yorkissa. Konferenssiin osallistuu e-oppimisen ammattilaisia ja tutkijoita ympäri maailmaa ja se on keskittynyt erityisesti työpaikoilla tapahtuvaan tai työhön liittyvään oppimiseen. Tänä vuonna keynote puhujina olivat Jane Hart ja Will Thalheimer. Hart on suostitun The Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) perustaja ja puhuja. Hänen aiheenaan oli Social Learning: The Changing Face of Workplace Learning. Thalheimer puolestaan on pitkään alalla toiminut tutkija, puhuja ja kirjoittaja. Thalheimerin aiheena oli From a Research Insight to a Practical Learning Innovation.

Oma esitykseni koski Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimusta finanssi- ja vakuutusalan organisaatioiden tiedonjakamisen käytännöistä, haasteista ja mahdollisista ratkaisuista. Esityksen nimi oli Knowledge Sharing Cultures in Finance and Insurance Companies – Needs to Improve Informal Collaborative e-Learning. Tutkimusaineistona oli kahdelle pilottiryhmälle tehdyt kyselyt ja haastattelut, joiden perusteella työyhteisöissä esiintyi selviä puutteita tiedon jakamisessa. Se aiheutti työntekijölle turhaa päällekkäistä työtä ja kiirettä sekä vaaransi ajantasaisen tiedon saatavuuden ja soveltamisen esimerkiksi asiakkaiden korvaushakemusten käsittelyssä.

Konferenssi oli antoisa ja antoi paljon uusia ajatuksia ja myös kontakteja tutkimuksen suuntaamiseen jatkossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erika Tanhua-Piiroinen

Tiedote

Myös sähköisessä oppimisessa tiedonjakopulmia

5.8.2013

Tampereen yliopiston tutkija
Erika Tanhua-Piiroinen on esitellyt tutkimustaan
sähköisestä oppimisesta työpaikoilla alan vuosittaisessa
konferenssissa. Vuosittainen tapahtuma järjestettiin Columbian
yliopistossa New Yorkissa 12.–14. kesäkuuta 2013. Konferenssiin
osallistui sähköisen oppimisen ammattilaisia ja tutkijoita yli 30
maasta. Työsuojelurahasto tuki Amerikan-matkaa stipendillä.

Tanhua-Piiroinen kuvasi tutkimustuloksiaan finanssi- ja
vakuutusalan organisaatioiden tiedonjakamisesta ja sen ongelmiin
suunnitelluista ratkaisuista.

Kahdelle pilottiryhmälle tehtyjen kyselyjen ja haastattelujen
perusteella työyhteisöissä esiintyi selviä puutteita tiedon
jakamisessa. Tämä aiheutti työntekijöille päällekkäistä työtä ja
kiirettä sekä vaaransi ajantasaisen tiedon soveltamisen esimerkiksi
asiakkaiden korvaushakemusten käsittelyssä.

Esityksestä julkaistiin tieteellinen artikkeli elokuussa 2013
International Journal of Advanced Corporate Learning -lehdessä.
Artikkelin toinen kirjoittaja on
Johanna Sommers-Piiroinen.
Tanhua-Piiroinen oli kyseisessä konferenssissa jo toista kertaa,
joten hän tunsi ennestään joitakin  tutkijoita. Uusien
kollegoiden kanssa hän verkostoitui LinkedIn-palvelussa ja
sähköpostitse.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Erika Tanhua-Piiroinen, Johanna Sommers-Piiroinen. 2013. Knowledge Sharing Cultures in Finance and Insurance Companies – Needs for Improving Informal Collaborative e-Learning. International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) Vol 6 (No 2) ISSN: 1867-5565 DOI: http://dx.doi.org/10.3991%2Fijac.v6i2.2983    Lehteä voi lukea, kun rekisteröityy osoitteessa: http://online-journals.org/i-jac/index

www.icelw.org/program/past_programs.html