ICOH International Congress, 31.5.2015-5.6.2015, Etelä-Korea

Hanketiedot

Hankenumero
115344

Hakija
Heidi Furu

Toteuttaja
Heidi Furu

Lisätietoja
Heidi Furu
heidi.furu@ilmarinen.fi

Toteutusaika
30.5.2015 - 11.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 063 euroa

Tulokset valmistuneet
11.11.2015

Tiivistelmä

Tavoitteet: Tämä matkastipendi mahdollisti osallistumiseni oman alan kansainväliseen ICOH kongressiin Koreassa touko-kesäkuussa 2015. Tavoitteena oli esittää omia tutkimustuloksia, saada niihin kommentteja kolleegoilta ja tutustua oman alan kansainväliseen tutkimustoimintaan sekä tutkijoihin. Menetelmät: Minulla oli oma suullinen esitys” Cost effectiveness of chronic solvent encephalopathy (CSE) screening ” CSE minisymposiumissa, jossa esitin omia tutkimustuloksia ja sain käytyä hyvää tieteellistä keskustelua sen tiimoilta sekä vinkkejä jatkoon. Lisäksi minulla oli mahdollisuus kuunnella viikon ajan päivittäin oman alan muiden tutkijoiden esityksiä ja pystyin verkostoitumaan heidän kanssaan. Sain matkasta runsaasti sekä inspiraatiota että käytännön apua väitöskirjatyön eteenpäin viemiseen. Milloin tulokset on käytettävissä: Tulokset on julkaistu Neurotoxicology-lehdessä (Furu ym. Cost of detecting a chronic solvent encephalopathy case by screening. Neurotoxicology, 2014) sekä abstrakti Cost effectiveness of chronic solvent encephalopathy (CSE) screening myös ICOH-kongressin abstraktikokoelmassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Furu

Tiedote

Tehokas tapa liuotinaivosairauksien löytämiseen

11.11.2015

Kun yhdistetään suunnattu postikysely ja oireisille tehdyt terveystarkastukset, uusia liuotinaivosairaustapauksia löydetään kustannustehokkaasti.

Tutkija Heidi Furun tutkimuksessa todetaan, että suunnattu postikysely ja terveystarkastus yhdessä on myös tehokkaampi tapa löytää liuotinaivosairauksia kuin nykyisellä työterveyshuollon terveystarkastusperusteisella seulonnalla.

Tutkimuksen mukaan yhden uuden ammattitaudin löytyminen maksoi tutkimusmenetelmällä vain 1/20 nykymenetelmään verrattuna. Oireiset myös löytyivät varhaisemmassa vaiheessa, kun heidän työkykynsä ei ollut vielä mennyt.

Furu esitteli tutkimustaan kansainvälisessä ICOH-kongressissa (International Comission of Occupational Health kesäkuussa 2015 Etelä-Koreassa. Kongressin verkkosivu löytyy osoitteesta www.icohweb.org.

Furun esityksen otsikko oli Cost effectiveness of chronic solvent encephalopathy (CSE) screening.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman