Identiteetin vaikutus kokemukseen organisaation inkluusio-ilmapiiristä

83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 4-8 August 2023, Boston, Massachusetts, USA

Hanketiedot

Hankenumero
230061

Hakija
Hilla Back

Toteuttaja
Hilla Back

Lisätietoja
Hilla Back
hilla.back@aalto.fi

Toteutusaika
4.8.2023 - 8.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 850 euroa

Tiivistelmä

Esitys koskee organisaatioiden inkluusio-ilmapiirin analysointia, ja sitä miten suuri merkitys identiteetillä on tämän kokemuksessa. Perusoletus on, että organisaatioiden ilmapiiriä analysoidaan yksikkö – tai organisaatiotasolla. Tutkimuksemme osoittaa, että inkluusio-ilmapiirin kohdalla tämä oletus ei toimi. Tämä kvantitatiivinen tutkimus – ja siitä tehty esitys – auttaa ymmärtämään miten organisaatioissa voidaan luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee tulevansa kuunnelluksi ja mukaan otetuksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hilla Back