Identiteetin vaikutus kokemukseen organisaation inkluusio-ilmapiiristä

83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 4-8 August 2023, Boston, Massachusetts, USA

Hanketiedot

Hankenumero
230061

Hakija
Hilla Back

Toteuttaja
Hilla Back

Lisätietoja
Hilla Back
hilla.back@aalto.fi

Toteutusaika
4.8.2023 - 8.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 850 euroa

Tulokset valmistuneet
21.8.2023

Tiivistelmä

Esitys koskee organisaatioiden inkluusio-ilmapiirin analysointia, ja sitä miten suuri merkitys identiteetillä on tämän kokemuksessa. Perusoletus on, että organisaatioiden ilmapiiriä analysoidaan yksikkö – tai organisaatiotasolla. Tutkimuksemme osoittaa, että inkluusio-ilmapiirin kohdalla tämä oletus ei toimi. Tämä kvantitatiivinen tutkimus – ja siitä tehty esitys – auttaa ymmärtämään miten organisaatioissa voidaan luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee tulevansa kuunnelluksi ja mukaan otetuksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hilla Back

Tiedote

Identiteetin vaikutus kokemukseen organisaation inkluusio-ilmapiiristä

21.8.2023

Tiivistelmä

Esitys koskee organisaatioden inkluusio-ilmapiirin analysointia, ja sitä miten suuri merkitys identiteetillä on tämän kokemuksessa. Perusoletus on, että organisaatioiden ilmapiiriä analysoidaan yksikkö – tai organisaatiotasolla. Tutkimuksemme osoittaa, että inkluusio-ilmapiirin kohdalla tämä oletus ei toimi. Tämä kvantitatiivinen tutkimus – ja siitä tehty esitys – auttaa ymmärtämään miten organisaatioissa voidaan luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee tulevansa kuunnelluksi ja mukaan otetuksi.

Tausta

Acadamy of Management on johtamisen tutkimusalueen suurin ja kunnianhimoisin konferenssi, johon on aina kunnia tulla hyväksytyksi. Siellä oleminen lisää tutkimusnäkyvyttä, ja sieltä saa aina konasainvälisellä tasolla hyödyllisiä kommentteja. Koronavuosien (sekä äitiysvapaavuoden) jälkeen minulle oli erityisen tärkeää päästä paikan päälle kansainväliseen konferenssiin esittämään väitöskirjani tutkimusta ja luomaan kontakteja tulevaa akateemista uraani varten.

Aineisto

Käytämme Suomessa sijaitsevan monikansallisen asiantuntijapalveluyrityksen aineistoa (n = 457), ja mittaamme inkluusio-ilmapiiriä Nishin (2013) validoimalla Climate for Inclusion -asteikolla. Jotta voimme verrata keskiarvoja (eli tasoa) ja homogeenisuutta (eli vahvuutta) inkluusio-ilmapiirin käsityksistä organisaation, organisaation alayksiköiden ja sosiaalisen identiteettiryhmien välillä, käytämme ANCOVA, Rwg, ADI ja ICC -analyysejä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tuloksemme osoittavat, että sosiaalinen identiteetti on keskeinen edeltäjä inkluusi-ilmapiirikäsityksille. Tämän vuoksi organisaation sisällä vallitsee erilaisia ​​alaryhmiä identiteetin mukaan. Tulokset näyttävät, että tietyt identiteettiryhmät kokevat organisaation inkluusio-aloitteet toimimattomina, kun toiset ovat niihin oikein tyytyväisä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Academy of Managementiin osallistuminen toi minulle hyviä kontakteja, kansainvälistä näkyvyyttä, ja hyödyllisiä kommentteja. Jos Suomi haluaa olla globaalisti johtava tutkimusmaa ja edistää työelämää viimeisten tutkimusten mukaan, kansainvälisiin johtamisen konferensseihin osallistuminen on elinehto.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa