Ihminen tiedon käsittelijänä. Inhimilliset kyvyt ja rajoitukset työssä.

Hanketiedot

Hankenumero
210276

Hakija
Virpi Kalakoski

Toteuttaja
Virpi Kalakoski

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 31.10.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Milloin keskittymistä vaativat tehtävät sujuvat? Miten muistia ja oppimista voi parantaa? Romahtaako kognitiivinen suorituskyky ikääntymisen myötä? Tietokirja antaa lukijoille kognitiivisen psykologian tutkimustietoon pohjaavia vastauksia muun muassa näihin nykytyöelämässä keskeisiin tilanteisiin, joihin tarvitaan kognitiivisen ergonomian hyviä ratkaisuja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski