Ihminen turvallisuuden keskiössä -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
200483

Hakija
Anna-Maria Teperi

Toteuttaja
Anna-Maria Teperi

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 30.9.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Stipendihankkeen ideana on kirjoittaa kirja, jonka päätavoitteet ovat: 1. Kuvata inhimilliset tekijät-alan tutkimusta HF Toolin kautta. HF Toolia on sovellettu useissa organisaatioissa aihepiirin osaamisen kasvattamiseksi ja käytäntöön soveltamiseksi, mutta sen tiedepohja/teorian kuvaus suomeksi puuttuu. 2. Tukea työpaikoille jo valmennettuja ns. HF-asiantuntijoita sekä alaa opiskelevia, jotta heillä on edellytykset onnistua tehtävässään omissa organisaatioissaan, turvallisuuden kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi