Ihmiskeskeisen työyhteisökulttuurin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
190368

Hakija
Myllykoti Oy

Toteuttaja
Myllykoti Oy

Lisätietoja
Tarja Laine
tarja.laine@myllykoti.fi

Toteutusaika
6.1.2020 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
24 784 euroa

Kokonaiskustannukset
49 568 euroa

Tiivistelmä

Hoitajien työhyvinvointi ja motivaatio ovat heikentyneet iäkkäiden ihmisten hoivapalveluissa. Työn vastuullisuus koettelee henkilökuntaa. Muistisairaiden ihmisten hyvän elämän tukeminen vaatii syvää ymmärrystä näiden ihmisten kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnin tukemisesta. Tämä vaatii hoitajalta erikoisosaamista, jotta työn haasteita osataan ratkaista. Erikoisosaaminen tukee ammatti-identiteettiä sekä työn hallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Myllykoti lähtee systemaattisesti kehittämään toimintaansa tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen ja siten toimii suunnan näyttäjänä suomalaisessa hoiva-asumisen kulttuurissa.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa Myllykotia paikkana, jota ohjaa tutkittuun tietoon pohjaavat käytännöt, toimintakulttuuri, jossa ihminen on kaiken toiminnan keskiössä: Myllykoti on hyvinvoiva, oppiva ja itseään kehittävä työyhteisö, jossa elämää ja toimintakäytäntöjä määritellään yhdessä.

Menetelminä ovat dialogiseen valmennukseen pohjaavat työpajat. Työpajoissa on asiantuntija-alustuksia, yhteiskehittelyä ja osallistavin menetelmin jaettua yhteistä ymmärrystä työn päämäärästä ja sisällöistä. Pilottivaiheessa on mukana Myllykodin kaksi yksikköä ja näiden ja siistijät ja esimiehet. Lisäksi mukana on keittiöhenkilökuntaa ja heidän esimiehensä.

Tuloksena on työhyvinvoinnin paraneminen, kun ammatillinen omanarvontunne, työn hallinnan kokemukset ja yhteisöllinen toimintakulttuuri lisääntyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Laine