Ihmislähtöinen valmentava johtaminen – Esimies aktiivisena toimijana työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä Pudasjärvellä

Hanketiedot

Hankenumero
200189

Hakija
Pudasjärven kaupunki

Toteuttaja
Pudasjärven kaupunki

Lisätietoja
Heli Huhtamäki
heli.huhtamaki@pudasjarvi.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
23 500 euroa

Kokonaiskustannukset
47 000 euroa

Tiivistelmä

Työelämän murroksessa tärkeäksi nousevat oman itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus. Työpaikoille tarvitaan keinoja, jotka huomioivat, ihmisten motivoitumisen tavat ja työn tuottavuuden. Kuntaorganisaatiot ovat perinteisesti olleet hyvin hierakkisia toimintakulttuureiltaan. Nykyaikana hierarkkiset käytännöt eivät riitä muuttuvassa työympäristössä, kun työtä ja sen tekemisen tapoja täytyy kehittää kaiken aikaa. Uudet sukupolvet asettavat johtamiselle ja työn ilmapiirille ja sisällölle yhä enemmän vaatimuksia. Työn merkityksellisyyden kokemus ja työssä innostuminen ovat nykypäivän vaateita.

Hankkeen tuloksena on syntynyt Pudasjärven kaupungille valmentamisen johtamisen malli, joka tukee esimiestyötä ja työyhteisön toiminnan kehittämistä valmentavalla ja osallistamista tukevilla käytännöillä. Malli tukee tavoitteellista yhteistoimintaa, joissa yksilöiden/työntekijöiden potentaali vapautuu tiimien ja koko organisaation käyttöön. Tällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden voimaantumiseen ja lisätä motivaatiota työssä, vaikuttaa työntekijöiden työssä viihtymiseen ja jaksamiseen, ja vaikuttaa yleisesti työhyvinvointiin. Valmentavan johtamisen mallissa esimiestyö on tavoitteellista, osallistavaa ja arvostavaa ja perustuu oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja työntekijöiden ja tiimien haluun kehittyä. Hanke toteutetaan toukokuu 2020-kesäkuu 2022 aikana yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa ja kehitettävä valmentavan johtamisen malli on julkinen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Huhtamäki