IIAS-IASIA Joint Congress, 1. – 6.6.2013, Bahrain

Hanketiedot

Hankenumero
113190

Hakija
Anni Liski

Toteuttaja
Anni Liski

Lisätietoja
Anni Liski
anni.liski@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 5.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2013

Tiivistelmä

Esitin konferenssissa työpaperin “Dialogue Based Leadership in Developing Municipal Services”, joka perustuu Kuntakehto-hankkeen tuloksiin. Kirjoitimme työpaperin yhteistyössä tutkija Aino Hatakan kanssa.

Työpaperin tavoitteena on vastata kysymykseen, miten dialogiin perustuva johtajuus ilmenee asiakasrajapinnassa asiakaslähtöisyyden kannalta. Työpaperi kuvaa luottamuksen ja vuorovaikutuksen merkitystä johtajuudessa sekä hyviä käytäntöjä, jotka voivat edistää asiakkaiden osallistumista tiedon jakamisen kautta palvelun eri toimijoiden välillä.

Empiirinen aineisto koostuu konferenssipaperin kirjoittajien kahdesta osatutkimuksesta. Toisen osatutkimuksen aineiston muodostaa kunnan kehittämishankkeiden työntekijöiden henkilöhaastetteluaineisto. Toisen osatutkimuksen aineisto koostuu henkilöhaastatteluista koskien kuntien hyviä käytäntöjä. Aineisto koostuu myös Focus Group -haastetteluaineistosta.

Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että asiakaslähtöisyys toteutuu parhaiten tehokkaan yhteistyön kautta. Tehokas yhteistyö puolestaan edellyttää toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä. Johtopäätöksissä esitämme, että vuorovaikutus ja luottamus ovat keskeisiä arvoja tehokkaan yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden kannalta. Tulosten perusteella voidaan nähdä, että dialogiin perustuvalle johtajuudelle on tarvetta kuntien kehittämishankkeissa. Lisäksi tulosten perusteella voidaan kysyä, ilmenevätkö tutkimuksessa esiin tulleet haasteet ja mahdollisuudet myös laajemmin kunnissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anni Liski

Tiedote

Asiakaslähtöisyys toteutuu tehokkaassa yhteistyössä

5.8.2013

Anni Liski osallistui julkisen hallinnon
konferenssiin (IIAS-IASIA Joint Congress), joka järjestettiin 1.–6.
kesäkuuta 2013 Manamassa Bahrainissa. Työsuojelurahasto tuki
osallistumista matkastipendillä.

Liski esitti konferenssissa työpaperin Dialogue Based Leadership
in Developing Municipal Services. Hän osallistui työryhmään, joka
pohti julkisen sektorin uudistamisen ulottuvuuksia sisäisen
johtajuuden uudistamisen ja uudistamisen mallien laajentamisen
näkökulmasta.

Esityksessä Liski kuvasi luottamuksen ja vuorovaikutuksen
merkitystä johtajuudessa sekä hyviä käytäntöjä, jotka voivat
edistää asiakkaiden osallistumista tiedon jakamisen kautta palvelun
eri toimijoiden välillä.

Esityksessään hän toi esiin
Kuntakehto-hankkeen (TSR 110323) tuloksia
dialogiin perustuvan johtajuuden näkökulmasta kuntien palveluiden
kehittämisessä.

Tuloksista kävi ilmi, että asiakaslähtöisyys toteutuu parhaiten
eri toimijoiden tehokkaan yhteistyön kautta. Vuorovaikutus ja
luottamus ovat keskeisiä arvoja tehokkaan yhteistyön ja
asiakaslähtöisyyden kannalta.

Esityksen jälkeen työryhmässä käytiin keskustelua muun muassa
johtajuuden merkityksestä luottamuksen rakentamisessa.
Kuntakehto-aineistosta tuli esiin, että johtamisella on merkittävä
rooli luottamuksen syntymisessä, sillä vuorovaikutuksen
onnistumiseen vaikuttaa projektipäällikön kyky luoda
luottamusta.

Konferenssissa kokoontuivat hallinnon ammattilaiset, akateemikot
ja ammatinharjoittajat, tohtoriopiskelijat sekä julkisen hallinnon
nuoret tutkijat. Osallistujia oli 69 maasta liki 500.

Erityinen huomio konferenssissa kiinnittyi julkisen hallinnon
tulevaisuuteen, sillä valtiot kohtaavat monenlaisia haasteita.
Kriisit haastavat julkisen hallinnon johtajia etsimään uusia
keinoja myönteisen kehityksen rakentamiseen.

Keskusteluissa perättiin uudenlaista johtajuutta, jotta
hallinnot pystyvät tuottamaan parempia julkisia palveluita, jotka
ottavat huomioon kansalaisten tarpeet ja odotukset.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

iias-iasia-congress2013.org. http://iias-iasia-congress2013.org