Ikääntyneiden työntekijöiden palauttava uni vapaapäivinä

Hanketiedot

Hankenumero
200255

Hakija
Saana Myllyntausta

Toteuttaja
Saana Myllyntausta

Lisätietoja
Saana Myllyntausta
saana.myllyntausta@utu.fi

Toteutusaika
22.9.2020 - 25.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
650 euroa

Kokonaiskustannukset
930 euroa

Tiivistelmä

Esityksessäni tarkastellaan, kuinka yleistä unen määrän lisääminen vapaapäivinä on ikääntyneillä suomalaisilla kunta-alan työntekijöillä ja mitkä tekijät siihen ovat yhteydessä. Vapaapäivien pidempien yöunien on ajateltu johtuvan siitä, että työpäivinä kertynyttä univelkaa nukutaan pois. Tällainen palauttava uni vapaapäivinä on tärkeä tekijä terveyden kannalta ja voi myös tukea työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Erityisen tärkeää palauttavan unen voitaisiin ajatella olevan ikääntyneillä työntekijöillä, joilla nukkumiseen liittyvät ongelmat ovat yleisempiä. Esitys pohjautuu tutkimukseen, jossa käytetään aineistona sekä kyselyillä että ranteessa pidettävillä kiihtyvyysantureilla mitattua uniaineistoa Finnish Retirement and Aging Study (FIREA) -seurantatutkimuksesta. Esitys perustuu analyyseihin 824 kunta-alan työntekijästä Suomessa. Esityksessä vertaillaan kahta ryhmää: 1) vapaapäivinä työpäiviä enemmän nukkuvia (78%) ja 2) vapaapäivinä saman verran tai vähemmän kuin työpäivinä nukkuvia (22%). Esityksessä tarkastellaan ryhmien välisiä eroja unen kestossa, nukkumisajoissa ja taustatekijöissä. Esityksessä esitellään tutkimuksen taustaa, alustavia tuloksia ja tutkimuksen merkitystä joko suullisen esityksen tai posterin avulla. Tutkimusta esitellään eurooppalaisten unitutkijoiden keskeisimmässä tieteellisessä kokoontumisessa eli European Sleep Research Societyn 25. kongressissa. Kongressi järjestetään 22.–25.9.2020 Sevilassa, Espanjassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saana Myllyntausta