Ikääntyneiden työntekijöiden työkyky ja varhainen poistuminen työmarkkinoilta

Hanketiedot

Hankenumero
230363

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Rahman Shiri
rahman.shiri@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
262 390 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa systemaattisia katsauksia tutkimuksista, jotka koskevat riskitekijöitä ennenaikaiseen työstä poistumiseen, ja ohjelmia, joilla on pyritty parantamaan ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja vähennetty heidän ennenaikaista poistumistaan työmarkkinoilta. Hankkeessa tehdään myös alkuperäistutkimuksia pseudokokeellisilla asetelmilla, jotka jäljittelevät satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Hanke kehittää näyttöön perustuvan suosituksia työpaikkaohjelmista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rahman Shiri