Ikääntyvien työntekijöiden selviytyminen työelämässä – ammattiaseman, työkyvyn ja työolojen merkitys

Hanketiedot

Hankenumero
116027

Hakija
Eero Lahelma

Toteuttaja
Eero Lahelma

Lisätietoja
Eero Lahelma
eero.lahelma@helsinki.fi

Toteutusaika
18.9.2016 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Työvoima ja väestö ikääntyvät Suomessa ja muissa maissa, jolloin yhä tärkeämmäksi tulee ikääntyvien työntekijöiden selviytyminen työelämässä. Selviytymisen taustalla vaikuttaa useita tekijöitä, kuten työ- ja toimintakyky, sen säilyminen tai rajoittuminen, terveydentila ylipäänsä sekä työjärjestelyt ja työolot. Nämä tekijät eivät jakaudu tasaisesti työntekijöiden keskuudessa. Fyysisesti ja psykososiaalisesti raskasta työtä tekevät alemmissa ammattiasemissa olevat työntekijät kuuluvat työ- ja toimintakyvyn ennenaikaisen alenemisen riskiryhmiin. Näitä ilmiöitä ja niiden kehitystä työntekijöiden ikääntyessä ei kuitenkaan tunneta hyvin. Suomessa Helsinki Health Studyssa (Helsingin yliopisto) on yhdessä johtavien brittitutkijoiden (T Chandola, M Hyde, University of Manchester) kanssa käynnissä hanke, joka selvitetään ikääntyvien työntekijöiden ja heidän osaryhmiensä työ- ja toimintakykyä eläkeiän lähestyessä. Tämän tutkimuksen alustavia tuloksia esitin Wuppertalin yliopistossa Saksassa järjestetyssä kokouksessa ”Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies” (19.-21.09.2016). Kokouksen teema oli tutkimuksellemme antoisa ja osanottajat olivat alan parhaita tutkijoita. Näin ollen saimme hyvän vastaanoton tutkimuksellemme ja ehdotuksia hankkeen saattamiseksi päätökseen. Jatkotyöskentely tulee tuottamaan kansainvälisen tutkimusraportin vuoden 2017 aikana. Asiasanat: ammattiasema, ikääntyminen, toimintakyky, työkyky, työolot

Hankkeen vastuuhenkilö

Eero Lahelma

Tiedote

Lisää tukitoimia alempien ammattiasemien työntekijöille

30.9.2016

Alempiin ammattiasemiin kuuluvat tarvitsevat muita vahvempia tukitoimia työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi eläkeikään saakka ja myös sen jälkeen, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijäasemassa olevilla toimintakyky on huomattavasti huonompi kuin johtoasemassa ja ylemmillä toimihenkilöillä. Iän karttuessa kehitys on erityisen huolestuttava, sillä ammattiasemien väliset työ- ja toimintakyvyn erot kasvavat huomattavasti lähestyttäessä eläkeikää. Tämä käy ilmi tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Työ- ja toimintakyvyn ongelmat osoittautuvat suuriksi etenkin alemmissa ammattiasemissa. Näissä ryhmissä tarvitaan erityisiä työjärjestelyjä ja joustoja sekä työolojen kohentamista.

Samoin työterveyshuollon ehkäisy- ja hoitotoimissa tulisi painottaa alemmissa asemissa olevia työntekijäryhmiä. Näin voidaan tukea selviytymistä työssä ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä ja riskiryhmien putoamista työelämästä.

Kansanterveystieteen professori Eero Lahelma esitteli tutkimustaan Occupational class trajectories in physical health functioning among ageing female employees kokouksessa Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies. Kokous pidettiin 19.-21.9 2016 Wuppertalin yliopistossa Saksassa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kokoukseen matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Avaa

Avaa

Kokouksen ohjelma löytyy verkosta osoitteesta http://wahe2016.uni-wuppertal.de.