ILERA 17th World Congress, The Changing World of Work – Implications for Labour and Employment Relations and Social Protection, 7. – 11.9.2015, Etelä-Afrikka

Hanketiedot

Hankenumero
115015

Hakija
Juhani Pekkola

Toteuttaja
Juhani Pekkola

Lisätietoja
Juhani Pekkola
juhani.pekkola@kyamk.fi

Toteutusaika
5.9.2015 - 9.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 957 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2015

Tiivistelmä

Merenkulun liiketoimintastrategia Suomessa muistuttaa henkilöstöpolitiikan osalta lähinnä fordistista toimintamallia. Palkkaus on kansallisesti kilpailukykyinen, työ pysyvää ja ammattitaitoa vaativaa.

Merenkulku on kansainvälisen kilpailun alaisena, jota kuitenkin helpottaa valtion tuki toimialalle. Tuote- ja palveluinnovaatioita rajoittaa rahtiliikenteessä ”kuljetustuotteen” standardinomaisuus ja markkinoiden vähäinen eettinen sensitiivisyys. Tämä kaventaa henkilöstrategioiden piiriä ja johtaa kustannusten leikkausten suuntaan. Palkkajoustavuutta on lisätty avaamalla vuonna 2009 mahdollisuus EU:n ulkopuolisten merimiesten rekrytointiin.

Merenkulkuun on muodostunut kolmitasoinen henkilöstön lohkoutumisen malli. Ydinryhmä koostuu urasuuntautuneesta päällystöstä ja erityisammattilaisista. Toisen ryhmän muodostavat pysyvää työtä tekevä muu tes:n piiriin kuuluva henkilökunta ja kolmannen kehän EU:n ulkopuoliset työntekijät, joiden työehdot poikkeavat palkkauksen ja työsuhteen jatkuvuuden osalta suomalaisesta työehtosopimuksesta.

Esitys “Forms of labour market flexibility in Finnish maritime business” perustuu kyselyyn (n 1954) ja 64 haastatteluun tutkimushankkeessa Haavisto ym.; Stay Onboard; Suomalaisten merenkulkijoiden pysyminen ja lähteminen merityössä, Kymenlaakso University of Applied Sciences, Sarja A. Nro 59, Kotka 2014. https://publications.theseus.fi/handle/10024/85101 Loppuraportti on julkinen ja esitys julkistetaan konferenssin yhteydessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhani Pekkola

Tiedote

Laivatyössä kahden kerroksen väkeä

9.10.2015

Sosiologian dosentti Juhani Pekkola osallistui työelämäsuhteiden ja -lainsäädännön maailmankongressiin. Hän esitteli suomalaisen työmarkkinamallin muutosta merityössä. Konferenssi järjestettiin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa 7.–11. syyskuuta 2015. Työsuojelurahasto tuki Pekkolan matkaa stipendillä.

Suomalaisen merityön ydinryhmien eli lähinnä kansi- ja konepäällystön sekä muiden suomalaisten ammattiryhmien työoloja säätelevät suomalaiset työehtosopimukset. Euroopan unionin ulkopuoliset työntekijät taas on palkattu suomalaista työehtosopimusta heikommin ehdoin. Asiasta ovat sopineet suomalaiset työmarkkinaosapuolet. Keskeisissä Itämeren kilpailijamaissa vallitsee oleellisesti samankaltainen järjestelmä.

EU:n ulkopuolisten työntekijöiden määrä on ainakin kymmenen prosenttia henkilöstöstä ja määrä kasvaa. EU:n ulkopuolisilta puuttuu esimerkiksi palkallinen vapaajakso. Kun suomalaiset työehdot muuten kuuluvat heille, työ houkuttaa kansainvälisesti. Osin tällä henkilökustannusten alennuksella kannatellaan suomalaisen työehtosopimuksen turvin toimivaa henkilöstöä. Myös valtio tukee voimakkaasti merenkulkua. Laivatyöpaikoilla vallitsee työehtojen hybridimalli.

Pekkolan esitys perustui pääosin Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Stay Onboard -tutkimukseen. Sen tekijät ovat Sanna Haavisto, Valdemar Kallunki, Tiina Kirvesniemi, Liisa Korpivaara, Olli Lehtonen, Tomi Oravasaari ja Juhani Pekkola.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut http://www.ilera2015.com/index.php/en/

Raportti

Pekkola Juhani. Forms of labour market flexibility in Finnish maritime business. 19 s. 2015. Avaa